Vi måste prata om liberalismens brott och förtryck

Att utreda liberalismens brott är inte bara en uppgift för de människor och de länder som levt under kapitalismens och liberalismens diktat. Det är en uppgift för alla demokratier, även Sverige där det finns en omedvetenhet, okunskap och stor ovilja att ta till sig fakta om liberalismen.

Den 1 maj 1975 kommer världen aldrig att glömma. USA, världen starkaste land had besegrats av ett litet land i Sydostasien.

Vad kan vi då lära 40 år senare?

Att högtidlighålla Vietnamkrigets slut med bara med vackra tal hjälper ingen. Stötta i stället de som fortfarande lever under samma liberala/kapitalistiska förtryck i hela världen. Liberalismens förtryckarregimer dog inte med med USA:s förlust. Flertalet av jordens människor lever idag i orättvisa länder där liberalismen och kapitalismen under lite olika fanor förtrycker folket.

Det var inte många mil härifrån och inte många år sedan som europeiska länder var och dess invånare levde i fascistiska diktaturer. Många svenska skolungdomar växer dock upp utan att få lära sig tillräckligt om detta förtryck och dess despoter. Även om det står i grundskolans nya läroplan för högstadiet i historia (2011) att högstadieeleverna ska läsa om ”Båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag” finns mycket att göra för att stärka upplysningen. För i Sverige finns en omedvetenhet, okunskap och stor ovilja att ta till sig fakta om liberalismens och kapitalismens brott som ledde till fascistiska diktaturer som exempelvis Francos Spanien, juntan i Grekland och folkutrotning.

Både offer och bödlar blir allt äldre men förövare som ännu är livet ska kunna ställas inför rätta. Processen kommer givetvis att vara komplicerad, då mängder av dokument fortfarande finns kvar i många länder. Men fler arkiv måste öppnas.

Att utreda de brott som följt av liberalismens herravälde är inte bara en uppgift för de människor och de länder som levt under diktaturer som skapats av liberalismens kapitalism. Det är en uppgift för alla demokrater.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Detta inlägg är en parfars på en artikel i GP.

Advertisements
  • Sebbe Persson

    ”Att högtidlighålla Vietnamkrigets slut med bara med vackra tal hjälper ingen. Stötta i stället de som fortfarande lever under samma liberala/kapitalistiska förtryck i hela världen. ”

    Det paradoxala är att segern 1975 knappast – över tiden – ledde till något varaktigt alternativ till kapitalismen, efter inledande försök med hopplöst gammalkommunistiska modeller, av marxist-lenistiskt snitt, återskapades kapitalismen – precis som i Kina – under ledning av det styrande ”kommunistpartiet”, som upprätthåller en odemokratisk och byråkratiskt maktapparat. Idag är Vietnam knappast det land Vietnamrörelsen en gång drömde om. Allt kan sammanfattas i ett ord – besvikelse.

    • Vi är helt överens även om det var så att min politiska inriktning inte hyste några illusioner. Vietnams kommunistparti mördade ju fler 10 000-tals av oss redan på den franska tiden. Vår inriktning (vänsteroppositionen) hade majoritet i kommunistpartiet i Saigon, men det kunde ledningen inte acceptera.