Fler skjutningar i landet

Antalet skjutningar i samband med brott i landet har ökat med 20 procent mellan åren 2006 och 2014. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat. Kortanalysen bygger på en genomgång av polisanmälningar.

Jonas Öberg, utredare på Brå.

Jonas Öberg. Foto: L van der Meijs

Hittills har det gjorts sammanställningar av antalet skjutningar i storstadsområdena. Nu har Brå på ett enhetligt sätt samlat in och analyserat uppgifter från hela landet. För år 2006 visar analysen att det inträffade 306 bekräftade eller sannolika skjutningar i hela landet. Motsvarande siffra för 2014 är 365 skjutningar. Det är en ökning med 20 procent.

– Förutom att man skjuter mot personer så händer det att man skjuter mot bostäder och parkerade fordon. Det finns också exempel på vådaskott vid skjutbanor, händelser som skett under jakt och skadegörelse mot till exempel busskurer eller liknande, säger Jonas Öberg, utredare på Brå.

Nästan 50 procent fler skottskador

Fler skottskadades också 2014 jämfört med 2006. År 2006 finns uppgifter om skottskador i 75 fall av de bekräftade eller sannolika skjutningar som anmäldes. Motsvarande siffra för 2014 är 111 fall. Skillnaden motsvarar en ökning med 48 procent mellan de båda åren. Skottskadorna omfattar allt från fullbordade fall av dödligt våld till lindriga skador.

Skjutningarna ökat mest i socialt utsatta områden

Två tredjedelar av skjutningarna har skett i storstadslänen. En jämförelse mellan 2006 och 2014 i de tre länen visar att skjutningarna minskat i Västra Götaland medan de ökat i Stockholm och Skåne län. Göteborg var år 2006 den stad som hade mest skjutningar med 9,4 skjutningar per 100 000 invånare. Malmö och Stockholm låg på 3,2 respektive 6,5. 2014 hade skjutninagrna minskat till 8,3 per 100 000 invånare i Göteborg men ökat till 4,4 i Stockholm och 14,8 i Malmö.

Rapporten visar också att polisens siffror på antalet skjutningar normalt inte är helt pålitliga. Framförallt gäller det Malmö där det inte krävs bevis för att en skjutning ägt rum utan bara en anmälan. I Malmö ingår också skjutningar med luftvapen i siffrorna. Med andra ord redovisar polisen för många skjutningar i Malmö. När det gäller att se trenden fungerar polisens siffror ändå. Mellan 2011 och 2014 har antalet skjutningar minskat i Malmö och Stockholm men ökat i Göteborg enligt polisen. Överrapporteringen i Malmö i polisens siffror kan visas av att det år 2013 anmäldes 114 skjutningar. I verkligheten var antalet bara 29 när alla luftvapen och trasiga fönster utan bevisade skjutningar sorterats bort.

I områden som kännetecknas av utanförskap har skjutningarna ökat särskilt mycket. I de områdena var antalet anmälda skjutningar per 100 000 invånare, fem gånger vanligare än i övriga delar av landet.

Sammantaget verkar det ha skett en ökning av antalet skjutningar mellan 2006 och 2014, men ingen ökning efter 2011. Ökningen har främst skett i Malmö och Stockholm medan Göteborg legat kvar på en hög nivå som fanns redan år 2006.

Svensson/Brå

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements