Brå ska utreda åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden

Igår fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag från regeringen att identifiera framgångsfaktorer, fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden.

Regeringen menar att det på såväl större som mindre orter runt om i Sverige finns bostadsområden som i allt större utsträckning har kommit att präglas av brottslighet och otrygghet. Orsaken till problemen anser de är komplexa och mångfacetterade. För regeringen är det mycket angeläget att vidta åtgärder som kan bidra till att förbättra situationen i dessa områden. Möjligheten att leva ett tryggt liv utan brottslighet ska inte vara beroende av i vilket område människor bor.

En grundläggande förutsättning för att kunna motverka den negativa utvecklingen i socialt utsatta områden är kunskap om vilka åtgärder som är verksamma menar regeringen. Därför har de gett Brå i uppdrag att kartlägga åtgärder mot kriminalitet och för ökad trygghet i socialt utsatta områden. Uppdraget omfattar även att studera vilka åtgärder som kan bidra till att stärka relationen mellan befolkningen och rättsväsendet, liksom mellan befolkningen och övriga myndigheter och aktörer som medverkar i det brottsförebyggande arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.

– Med det här uppdraget får vi viktig kunskap om hur vi tillsammans kan arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten i socialt utsatta områden, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Det hela är ett utredningsuppdrag som verkar onödigt. Vi vet all vad som är fungerande åtgärder. Minskad segregation, bostäder åt alla, fler jobb, bättre arbetslöshetsersättning, sjukersättningar och socialbidrag samt minskade ekonomiska klyftor. Det finns hur mycket forskning som helst som visar detta. Utan åtgärder som tar itu med sådan problem kan problemen med gängbrottslighet i många förortsområden inte lösas. Oavsett hur många utredningar som görs, oavsett hårdare eller mildare lagar så löses inga problem om inte åtgärder mot de grundläggande sociala problemen vidtas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements