Organiserad brottslighet – polisen prioriterar vissa områden

Polisen presenterade igår ett antal bostadsområden som de menar kommer att vara särskilt prioriterade. ”Tillsammans med kommuner och andra myndigheter ska vi arbeta långsiktigt och trygghetsskapande för invånarna i dessa områden”, säger rikspolischef Dan Eliasson.

I oktober förra året presenterade dåvarande Rikskriminalpolisen en översikt av 55 områden i landet där kriminella nätverk har stor påverkan på lokalsamhället. Det finns förstås problem med den rapporten som exempelvis pekar ut Laholm som en sådan ort. Vid kommande årsskift ska en fördjupad rapport som preciserar områden med hög kriminell belastning ytterligare presenteras. Men redan nu har polisen lagt fram en lista över de områden i landet som de anser kräver ett särskilt fokus. Enligt polisens lista är det 14 områden varav nästan hälften i Götebprg

I själva verket är dock den stora dominansen för Göteborg en synvilla. För i Södertälje har tre områden bakats ihop till ett och i Stockholm 3 områden till två och i Botkyrka 2 till en. I själva verket handlar det om 18 områden som polisen prioriterar varav en tredjedel i Göteborg. Södertälje är den mest överrepresenterade staden i förhållande till befolkningen med tre områden som polisen prioriterar.

Vissa gäng dominerar de områden som valts ut. I Södertäljes tre områden och Botkyrkas två dominerar det så kallade Södertäljenätverket, i Malmö olika gäng kopplade till den kriminella ex-jugoslaviska miljön som länge dominerat delar av den svenska gängbrottsligheten, Biskopsgården i Göteborg domineras av två gängbildningar, Friskvädersnätverket och Vårvädersligan som länge haft en våldsam konflikt, I Hammarkullen och Hjällbo handlar det främst om ett familjebaserat kriminella nätverk kring familjen Alikhan medan Gårdsten och Lövgärdet har nätverk som kan kopplas till Naserligan.

– Att gradera olika områdens utsatthet för brott är viktigt för att vi ska kunna rikta våra resurser dit behoven är som störst. Polisen ska öka tryggheten och minska brottsligheten i alla delar av landet, men för att få effekt behöver vi också rikta särskilt fokus på vissa områden, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Specifika kriterier

Det finns betydligt fler områden i landet som är kriminellt belastade, med en öppen narkotikahandel, synliga våldsyttringar och hög otrygghet hos de boende. I de 14 särskilt prioriterade områdena uppger polisen att det dessutom tillkommer faktorer som att det råder en allmän obenägenhet att delta i rättsprocesser, att polisen har svårigheter att fullgöra sitt uppdrag och att det finns inslag av parallella samhällsstrukturer och våldsbejakande religiös extremism i området. Observera att kriminellt belastade inte betyder att den högsta brottsligheten finns där utan att det finns så kalla organiserad brottslighet i området. Den högsta brottsligheten finns alltid i de centrala delarna av de stora städerna.

– De 14 områdena behöver alltså inte vara de områden i Sverige där det förekommer mest ”synlig” brottslighet som skjutningar och våldsyttringar. Men det är områden där vi måste förbättra livssituationen betydligt för de boende och hoppas kraftfullt ta ett steg i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger Dan Eliasson.

Kan bli myndighetsgemensamma insatser

De särskilt prioriterade områdena ska ha särskilda områdespoliser. Deras uppdrag är att tillsammans med kommuner och andra myndigheter arbeta långsiktigt, brottsförebyggande och trygghetsskapande.

– Områdespoliserna kommer inte primärt att arbeta med ingripande verksamhet utan med förtroendeskapande åtgärder. På så sätt förväntar vi oss att vi kommer att få bättre kunskap om vad som händer i områdena, säger Dan Eliasson.

De 14 områdena är enligt polisen sådana som kräver extra uthålliga insatser från hela samhället. Därför breddas det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet, så att de samverkande myndigheterna i satsningen kan rikta insatser mot just dessa geografiska områden. Det innebär att aktionsgrupper och andra resursförstärkningar kan användas utifrån lokala behov och förutsättningar.

? I grunden har all brottslighet en mer eller mindre lokal karaktär. Därför är det ett naturligt steg att vi går vidare i vår myndighetsgemensamma satsning och utvecklar den lokala samverkan som finns mellan de inblandade myndigheterna.

Arbetet mot kriminella nätverk

Arbetet mot lokala kriminella nätverk är en del av rikspolischefens strategiska initiativ mot organiserad brottslighet, som ingår i polisens verksamhetsplan. Polisen arbetar med tre fokusområden mot de lokala kriminella nätverken: vapen och våld, otillåten påverkan och narkotika. På så sätt ska man komma åt nätverken, minska brottsligheten och öka tryggheten. Det ska också bidra till att stärka rättsstatens funktion för medborgarna i dessa områden.

De särskilt prioriterade områdena:

Region Stockholm

 • Ronna (Södertälje)
 • Geneta (Södertälje)
 • Lina (Södertälje)
 • Tensta Stockholm)
 • Rinkeby (Stockholm)
 • Husby (Stockholm)
 • Hallunda (Botkyrka)
 • Norsborg (Botkyrka)

Region Syd

 • Rosengård (Malmö)
 • Södra Sofielund (Malmö)
 • Araby (Växjö)

Region Bergslagen

 • Vivalla (Örebro)

Region Väst

 • Bergsjön (Göteborg)
 • Biskopsgården (Göteborg)
 • Gårdsten (Göteborg)
 • Hammarkullen (Göteborg)
 • Hjällbo (Göteborg)
 • Lövgärdet (Göteborg)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , Göteborg, , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Organiserad brottslighet – polisen prioriterar vissa områden”

Kommentarer inaktiverade.