Algolja kan bli alternativ till fossila oljor

Ett tre år långt försök med algodling visar lovande energisiffror. Mikroalgerna har växt på rökgas och överskottsvärme från ett massa- och pappersbruk. Målet med projektet är att kunna ersätta fossila oljor med biooljor från alger.

– Konceptet bygger på principen för hur fossil olja en gång bildades. Det har visat sig vara mycket effektivt när det gäller energianvändning och arbetsinsats, säger Niklas Strömberg, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Produktionsmetoden som utvecklats på SP är unik. Odling, sedimentering och torkning av algerna utförs i ett steg med hjälp av solljus, rökgas och överskottsvärme. Mikroalgerna har växt på rökgas och överskottsvärme från Nordic Papers massa- och pappersbruk.

I slutet av november presenterades de första övergripande resultaten från det tre år långa SP-drivna testbäddsprojektet ”Bäckhammars Algbruk”.

Det visade sig att en hektar algodling ger drygt fem gånger mer biomassa jämfört med raps. Mängden energi som algerna ger är drygt fyra gånger större än energin som krävs för odlingen.

Projektet visar:

  • Hög avkastning; 1 hektar algodling motsvarar mer än 5 hektar raps på samma plats
  • Positiv energibalans; mer än 4 gånger mer energi ut än den energi som användes för att driva odlingen
  • Det går bra att använda koldioxid (rökgas) från tung industri för produktion av oljeprodukter
  • Algodling kan göras på obrukbar mark
  • Alger är Sveriges mest produktiva biomassa

Njord/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements