Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare

Polisen presenterade under onsdagen förslag till regeringen för att motverka brottslighet som riktas mot utsatta EU-medborgare och annan brottslighet som begås i anslutning till tiggeri eller tillfälliga boplatser. De flesta av de utsatta EU-medborgare som kommer till och befinner sig i Sverige för att tigga gör det frivilligt, utan kriminella syften och utan koppling till organiserad brottslighet.

Förslagen är en del av ett uppdrag från regeringen och redovisades tillsammans med en nationell lägesbild.

Människohandel ett prioriterat område

Flera åtgärder har redan vidtagits. Människohandel är sedan i juni ett prioriterat brott inom polisen. Sedan i oktober finns det särskilda grupper i polisregionerna Stockholm, Väst och Syd som ska bekämpa alla former av människohandel.

Det har även tagits fram information som är riktad till de utsatta EU-medborgarna för att öka anmälningsbenägenheten inom gruppen. Poliser i yttre tjänst har fått en juridisk vägledning och det har gjorts en rättslig översyn gällande hanteringen av illegala bosättningar, för att säkerställa ett juridiskt korrekt, effektivt och enhetligt polisarbete.

I redovisningen till regeringen föreslås att Brottsförebyggande rådet ges ett uppdrag att undersöka utsattheten närmare och att ett nytt regelverk för att hantera olovliga bosättningar utformas för en effektivare hantering. Polisen ska därutöver se över och uppdatera sitt metodstöd för att utreda människohandel.

Nationell lägesbild bidrar med kunskap

Utsatta EU-medborgare som tigger finns i hela landet, både i storstäderna och på mindre orter och landsbygden. I lägesbilden uppskattas antalet utsatta EU-medborgare i tiggeri i Sverige till cirka 4 700 under 2015. Siffrorna är dock en uppskattning och bör tolkas med försiktighet.

Polisens bedömning är att de flesta av de utsatta EU-medborgare som kommer till och befinner sig i Sverige för att tigga gör det frivilligt, utan kriminella syften och utan koppling till organiserad brottslighet. De flesta samarbetar i mindre grupper av familjemedlemmar, släktingar eller vänner som gemensamt organiserar resan till Sverige och boendet under vistelsen här.

Det finns däremot en del av tiggeriet som har koppling till organiserad brottslighet. Polisens bedömning är att det finns flera grupperingar med utsatta EU-medborgare som tigger och som styrs av kriminella aktörer. Dessa kriminella aktörer utnyttjar utsatta EU-medborgare, bland annat genom utpressning och människohandel.

– Polisen har i uppdrag att förebygga alla former av brottslighet och hjälpa alla brottsoffer. Lägesbilden bidrar med kunskap som skapar förutsättningar för polisen att fullgöra sitt uppdrag, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, som tagit fram lägesbilden.

Antal polisanmälningar gällande människohandel för tiggeriändamål har ökat från 9 under år 2013 till 55 fram till och med oktober 2015. Ökningen bedöms delvis bero på en faktisk ökning av brottsligheten.

Svensson/Polisen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements