Göteborgs motsvarighet till Central Park finns redan

Föreningen Göteborgarnas Heden vill att Heden ska bli Göteborgs svar på Central Park. Det är främst två problem med den målsättningen. Heden är för litet och för platt samt att det redan finns en motsvarighet till Central Park i Göteborg. Slottsskogen heter den. Det är en blandning av idrottsplaner, park, anlagd natur och vild natur. Ungefär som Central Park (som inte har nån ursprunglig vild natur utan är helt konstruerad och anlagd). Slottsskogen skulle förstå bli ännu bättre om Dag Hammarsköldsleden förvandlades till boulevard så att Botaniska kunde kopplas tätare till Slottsskogen. Heden har inga som helst förutsättningar att bli som Central Park medan Slottskogen redan är som Central Park och dessutom ligger precis lika centralt.

Det finns också andra problem med förslaget från Göteborgarnas Heden. Det är att förslaget rymmer ett än värre och fulare höghus än i det diskussionsförslag som presenterats av stadsbyggnadskontoret. Dessutom kan de kaféer och serveringar som föreslås inte fungera om det inte finns fler bostäder i området. Som förslaget ligger kommer antalet personer som rör sig i området dagligdags att vara allt för litet. Förslaget innebär dessutom inga bostäder vilket är nödvändigt. Göteborg behöver fler bostäder och Göteborg behöver få en högre befolkningstäthet vilket innebär fler bostäder centralt.

Jag är göteborgare, bor inte så långt från Heden, men Göteborgarnas Heden talar inte för mig. Deras förslag duger inte, men jag är inte så säker på att originalförslaget duger heller. Det ska dock också nämnas att inget av förslagen innebär att fotbollsplanerna försvinner.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements