Bra att Volvo samlar verksamheter i Lundby

Redan i oktober gick AB Volvo ut med att de skulle flytta huvudkontoret från Torslanda till Lundby. Som det nu är ligger AB Volvos huvudkontor ihop med Volvo Personvagnar AB, ett helt annat företag som ägs av kinesiska Geely. Igår gick VOlvo ut med att alla deras kontor och all deras verksamhet i Göteborg förutom lastbilstillverkningen i Tuve ska flytta till Lundbyområdet. Göteborgs kommun, utvecklingsbolaget för Norra Älvstranden (Älvstranden Utveckling) och många andra är mycket nöjda med Volvos planer.

Volvo Lundby

Volvo Lundby

– Vi välkomnar Volvokoncernen till Göteborgs kärna, säger Lena Andersson vd Älvstranden Utveckling.  För Göteborgs stad innebär detta att vi ligger rätt i vårt visionsarbete där ”stärka kärnan” och ”hela staden” är två av de centrala strategierna.

– Jag är övertygad om att med en så stark aktör i närområdet så kommer det gynna arbetsmarknad och bostadsmarknad men också forskning och innovation. Närheten till Lindholmen Science Park är avgörande i detta. Och redan idag har Göteborgs Stad nära samarbeten med Volvo genom bland annat ElectriCity.

Kina Wileke är pressansvarig för Volvokoncernen och hon säger att planen är att de successivt ska flytta sitt huvudkontor till Lundby, till mark som bolaget redan idag äger. Detta är en expansion då det redan sitter 5 500 medarbetare i Lundby sedan tidigare. efter att all verksamhet flyttats till Lundbyområdet beräknas att det kommer att vara cirka 10 000 personer som arbetar där.

– Vi vill att ledningen och alla anställda kommer närmare varandra, idag sitter vi på olika platser i Göteborg säger Wileke.

Volvo planerar att ta bort stallet och bygga vägar i området så att det hela blir mer tillgängligt även för människor som inte är anställda på Volvo:

För tanken är inte bara att området ska få nya hus och gå från någonstans runt 5 000 Volvoanställda till omkring det dubbla – man vill också öppna för serviceverksamhet, både för de anställda och för andra som bor eller rör sig i området. Arbetsnamnet är Campus Lundby och Henry Sténson berättar om att man tittat på universitet och högskolor runt om i världen för att lära sig mer om hur man skapar en miljö där människor kommer nära varandra. Det handlar bland annat om en större öppenhet.

– Staketet ska bort och ersättas med skalskydd där vi behöver det. Helst vill vi ha kollektivtrafik genom området. Drömmen är att elbussen går längs den här vägen, säger han.

Mattias Jonsson är ordförande för Älvstranden Utveckling:

– Volvokoncernen är ett av de viktigaste företagen vi har i Sverige. Att de väljer att satsa på Göteborg stärker oss men också hela regionen. Vi behöver en diversifierad arbetsmarknad och en stark arbetsmarknadsregion – det är helt i linje med Vision Älvstaden att ytterliga stärka kärnan på det sätt som Volvokoncernen nu gör. Jag ser fram emot flera, långsiktiga samarbeten med företaget.

För att finansiera projektet ska Volvo sälja huvudkontoret i Torslanda samt mark de äger i Arendal och på andra håll i Göteborg.

Fastighetskontorets Thord Lindgren låter i GP meddela att en nu detaljplan för området är på gång som inte förvånande står i samklang med Volvos planer. Volvos planer och det påbörjade arbetet med detaljplanen har säkert vuxit fram i kontakter mellan olika berörda parter. Kommunpolitiker som Anneli Hulthén välkomnar Volvo planer och flera andra menar att det hela skapar en mer levande miljö i Lundby:

För stadsdelen är det också intressant att man talar om området som ”Campus Lundby”, med plats för restauranger och serviceverksamhet och uttrycker en vilja att göra Volvobyn öppen och tillgänglig för andra än anställda.

– Stadsdelen kommer att bli mera levande när Volvokoncernen bygger om det stora område som i dag är inhägnat. Ett nytt öppet och tillåtande område med arbetsplatser och lättillgänglig service kommer att ge hela stadsdelen ett lyft, säger Håkan Hallengren (S), ordförande för SDN Lundby.

För Göteborgs som helhet är det självklart bra. Det innebär fler arbetsplatser centralt i staden i ett område med god och bra kollektivtrafik. När arbetsplaster flyttar från områden med ganska kollektivtrafik som Volvo Torslanda och mycket dålig som Arendal till områden som gynnar kollektivtrafikåkande är det bra på alla sätt. Ytterligare flera tusen människor kan då lätt byta bilen mot kollektivtrafiken när de ska till jobbet. Det hela innebär en miljö- och klimatvänligare stad.

I grunden är det hela bra, men de borde se till att bygga området så det blir en ordentlig kvarterstad för annars kommer visionen om en levande stadsdel inte fungera. Dessutom behövs det bostäder insprängt mellan kontoren för att det ska bli riktigt bra. Den plan som än så länge skissats uppfyller inte det som behövs för att skapa en levande stadsmiljö utan spom det planerats kommer det tyvärr att bli lika stendött som Norra Älvstrandens nya områden på Eriksberg och Lindholmen. Breda gator som enbart är till för gående där en blåser bort, inga gator för bilar, hus tvärsöver det som borde varit raka gator med blandad trafik av olika slag osv. Ovälkomnande stora glasfasader utan dörrar och lokaler. Med mera. Ett totalrecept för en död stad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements