Bra att inte åka fast för droginnehav

Harriet är ett fiktivt namn för en verklig person i GP. En ung kvinna som missbrukat cannabis och andra droger under flera år som tonåring. GP lägger stor negativ vikt vid att hon aldrig åkte fast. Men det var i själva verket bra.

De allra flesta ungdomar som prövat droger, brukat droger eller missbrukat droger slutar när de blir vuxna. De allra flesta ungdomar som begått brott slutar när de blir vuxna. De som åker fast för brott slutar däremot inte i samma utsträckning. De fortsätter begå brott. Det betyder att det var bra för Harriet att inte åka fast.

Att åka fast permanentar missbruk och brottslighet. Att inte åka fast är därför bättre. Så länge det handlar om ungdomar. De som åker fast slutar med droger och brottslighet i mycket mindre utsträckning än de som aldrig åker fast. Att åka fast är att hamna på skolningsanstalter för brott och missbruk. Att inte åka fast ger större möjlighet att lyckas sluta med såväl brott som droger.

GP blandar dessutom ihop missbruk och bruk. Det är inte samma sak. Bruk av alakhol är normalt i samhället och inget problem. Missbruk av alkohol är ettstort problem. Bruk av cannabis har i praktiken inga skadeverkningar (det är att jämföra med bruk av alkohol), men missbruk av cannabis är ett problem. Lika viktigt som att skilja på bruk respektive missbruk av alkohol borde det vara att skilja bruk respektive missbruka av cannabis.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements