Förtätning på gång i södra Göteborg

Göteborg behöver bli tätare bebott och det kräver tätare bebyggelse. En mer tätbebyggd stad ger en bättre och lönsammare kollektivtrafik, det gör det lättare att bosätta sig nära sin arbetsplats och ökar därmed möjligheten att gå eller cykla till jobbet. Mer folk på en mindre yta skapar ett bättre underlag för restauranger och affärer vilket sin tur skapar attraktivare miljöer osv. Tätare stad är något som alla vinner på, inklusive klimatet då bilismen minskar som en följd av att det blir närmare mellan arbete och bostad och för att kollektivtrafiken blir bättre.

Det mest omdiskuterade förtätningsprojektet i Göteborg just när ett eventuellt byggande på Heden. De flesta inblandade i debatten tycks anse att det mycket väl kan byggas på delar av Heden.  Men Heden är bara en del av det som innebär en förtätning av Göteborgs innerstad. Innerstaden i detta sammanhang kan nog anses vara området från älven i norr till Linnéplatsen och Mölndalsgränsen i söder, Stigbergstorget i väster och motorvägen/järnvägen rakt genom stan i öster.

I det nämnda området finns framtida områden som ska bebyggas såsom Gullbergsvass och Holmen eller Heden, men också områden som bebyggs nu eller planeras bebyggas inom en närmare framtid. En mycket stor del av dessa områden ligger längs med Mölndalsån och i södra Göteborg. Ett par andra större områden är Skeppsbron och Masthuggskajen (norra Masthugget). De områden som just nu bebyggs och ska bebyggas med bostäder i södra Göteborg är:

Totalt omfattar dessa planer för södra Göteborg omkring 2 500 – 3 000 lägenheter. Till det kommer några hundra lägenheter på vindar och i påbyggnader till befintliga hus samt ombyggnader och utbyggnader av villor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Förtätning på gång i södra Göteborg”

Kommentarer inaktiverade.