Sveriges rikaste – varför räknas det inte lika?

På den årliga listan över Sverige rikaste i Veckans Affärer så finns flera rika listade som egentligen inte är så förmögna rent privat utan den förmögenhet som tas upp under deras namn tillhör stiftelser.

Samtidigt saknas andra rika som också har förmögenheten i stiftelser helt på listan. Till de senare hör familjen Wallenberg och delar av familjen Söderberg (även om familjemedlemmar ändå finns med på listan).

Till den förstnämnda gruppen, rika vars upptagna förmögenhet ligger i stiftelser, återfinns Ane Uggla och familjen Kamprad. Ane Uggla bor i Sverige men är född i Danmark och är medlem i den familj som är Danmarks motsvarighet till Wallenberg. Hennes son Robert Uggla är född i Sverige och arvtagare till imperiet, men bor för närvarande i Danmark. Han finns inte med på listan.

Det är också en lista över de personer som Veckans Affärer anser är svenskar, oavsett var de bor. Sålunda bor de flesta med namnen Rausing eller Lundin och som finns på rikinglistan i andra länder liksom många fler på listan. Däremot är Magnus Roth med på listan trots att han sannolikt borde vara det. Magnus Roth har precis som Erik Ryd (som finns på listan) byggt upp ett storföretag med bas i Hong Kong. Moderföretaget i Magnus Roths ägo finns dock idag i Ryssland.  En annan som Veckans affärer sannolikt inte ens funderat på är Kai Johan Jiang. Jag vet inte om han är miljardär, men det verkar möjligt. Det finns sannolikt fler utlandssvenskar som utelämnats då Veckans Affärer inte ser dem som svenskar.

Sammantaget är godtyckligheten i listan stor. Men den ger ändå en viss bild av hur överklassen i Sverige ser ut även om de stora personliga privata markägarna, ofta adliga, och inte heller den mäktigaste familjen av dem alla, Wallenberg, finns med.

Den enda anledning som jag kan se till att Veckans Affärer inte räknar familjen Wallenbergs stiftelser som privat förmögenhet men gärna andra familjers stiftelser är att de vill fördunkla bilden av hur makten över svenska näringsliv ser ut. Det är svårt att förstå på annat sätt. Wallenbergs stiftelser finns dessutom i Sverige, vilket inte gäller familjerna Uggla och Kamprad som har sina stiftelser i Danmark respektive Schweiz.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements