Polisens nya kulor – inte farligare än de gamla?

Enligt en utredning (genomgång) från Rättsmedicinalverket (RMV) har polisen inte skjutit ihjäl fler under åren 2004 till 2014 än under åren 1993-2003. 2004 infördes en ny ammunition för polisen som de flesta misstänkte skulle innebära fler ihjälskjutna.

Att fler ihjälskjutna inte blivit fallet kan bero på en lång rad orsaker och det finns ingen anledning att tro att det inte spelar roll vilken typ av ammunition som polisen använder. Hade polisen använt den gamla ammunitionen kanske antalet dödade mellan 2004 och 2104 varit noll.

Att utifrån antalet skjutna dra slutsatsen att de nya kulorna inte är farligare än de gamla är en helt orimlig slutsats som det inte finns belägg för. Att skadorna är desamma oavsett typ av kula i de fall där personer dött är inte speciellt förvånande. Andra typer av skador dör folk inte av.

RMV:s utredning kan inte användas för att hävda att den nya kulan som infördes 2004 inte är farligare som polisen och en del journalister gör. De är inte vad utredningen om polisens ammunition visar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements