Kränkningar och våld minskar

En undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten om sociala relationer visar att personliga kränkningar och våld är något som minskar i samhället. Undersökningen har ställt frågor om upplevd rädsla, utsatthet för våld eller hot, stöd, socialt deltagande, upplevelse av tillit samt utsatthet för kränkande behandling.

Andelen i befolkningen som har blivit utsatt för kränkande bemötande har minskat med 9 procentenheter sedan år 2004. Det är mycket vanligare bland kvinnor (22 procent) än bland män (15 procent) att ha blivit utsatt för kränkande bemötande.

Kvinnor (34 procent) är i betydligt större utsträckning tveksamma till att gå ut ensamma i rädsla för att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade än män (8 procent). Andelen bland kvinnor har minskat med 6 procentenheter sedan år 2004.

Det är ungefär lika vanligt för kvinnor som för män att ha blivit utsatt för fysiskt våld (3 procent i befolkningen). De yngsta männen (16–29 år) är i större utsträckning utsatta för fysiskt våld än män i övriga åldrar. För yngre män har andelen minskat med 6 procentenheter från år 2004, bland de yngre kvinnorna är andelen stabil över tid.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements