Fängelsestraff för flera i målet angående Svenska Bolagsbasen AB

Tingsrätten har funnit det utrett att ca 1 000 personer lurats att betala in över 4 miljoner kronor till Svenska Bolagsbasen AB för en marknadsföringstjänst som helt saknat värde.

Svenska Bolagsbasen AB bedrev under år 2012 och 2013 verksamhet inom telemarketing bestående av försäljning av marknadsföringstjänster på internet. Verksamheten bedrevs så att företrädare för bolaget ringde upp en stor mängd näringsidkare, som bedrev verksamhet i mindre omfattning, för att förmå dem att ingå avtal som sedan spelades in.

Enligt vad tingsrätten funnit utrett har flertalet näringsidkare förletts att tro att de var bundna av ett avtal sedan tidigare med Svenska Bolagsbasen AB trots att så inte varit fallet och att de varit tvungna att antingen förlänga avtalet eller avsluta detta genom ett s.k. specialavtal. Detta har varit förenat med en kostnad av varierande storlek. Den tjänst som enligt avtalen skulle tillhandahållas var publicering av respektive näringsidkares namn, kontaktuppgifter och verksamhetsbeskrivning dels på Svenska Bolagsbasen AB:s egen hemsida, dels genom annonsvisningar på Google.

I målet har konstaterats att kunderna i Svenska Bolagsbasen AB inte erhållit några annonsvisningar på Google samt att den presentation som i vissa fall funnits på bolagets egen hemsida helt saknat värde.

Tingsrätten har funnit det utrett att Svenska Bolagsbasen AB:s verksamhet varit alltigenom oseriös och haft som enda syfte att lura personer att betala för en värdelös tjänst.

I målet har sammanlagt fem personer dömts för grovt bedrägeri till fängelse. Av dessa fem personer har två bedömts vara Svenska Bolagsbasen AB:s faktiska företrädare och en person bolagets legala företrädare. En person har dömts för att ha tillhandahållit det säljsystem som använts för verksamheten och ytterligare en person för att ha varit ansvarig för säljarna samt delaktig i samband med bildandet av bolaget och igångsättningen av verksamheten. Därutöver har en av de åtalade säljarna, som varit den enda av de åtalade säljarna som kunnat knytas till inspelade säljsamtal, dömts för häleri bestående i att han uppburit ersättning från Svenska Bolagsbasen AB trots att han varit medveten om den brottsliga verksamhet som bedrevs i bolaget.

Den legala företrädaren, som även dömdes för grovt bokföringsbrott, dömdes till fängelse tre år och fem månader. De faktiska företrädarna dömdes till fängelse tre år och fyra månader. Den person som tillhandahållit säljsystemet dömdes till fängelse två år och tio månader och den person som varit ansvarig för säljarna m.m. dömdes till fängelse två år och elva månader. Samtliga har dömts att betala skadestånd med sammanlagt drygt fyra miljoner kronor till målsägandena.

Säljaren dömdes till villkorlig dom och böter.

Svensson/Malmö tingsrätt

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements