Privat sjukvård bakom heroinepidemi i USA

Den privata sjukvården i USA och det dåliga sjukvårdssystemet medför en enorm överförskrivning av smärtstillande läkemedel. De smärtstillande läkemedlen är ofta opiater av olika slag såsom oxy eller oxykontin som det heter.

Överförskrivningen har i sin tur orsakat en mycket kraftig ökning av heroinbruket och heroinmissbruket i USA. Heroin smugglas in i USA men huvudorsaken till den ökade heroinanvädningen är att allt fler skapat sig ett opiat beroende genom överdriven användning av smärtstillande opiater. Att det är så lätt att få tag på dessa smärtstillande tabletter beror på det usla sjukvårdssystemet i USA:

Heroin abuse is tightly tied to prescription drug abuse. Almost half of people addicted to heroin are also addicted to painkillers. People are 40 times more likely to be addicted to heroin if they are addicted to prescription painkillers.

Abuse of prescription painkillers is incredibly common — one in 20 Americans age 12 and older reported using painkillers for non-medical reasons in the past year. While it’s true that heroin abuse has skyrocketed in the last years, prescription drug abuse is more common. The number of overdose deaths from prescription pain medication is larger than those of heroin and cocaine combined.

[…]

One of the main differences between the two issues is that while the issue of heroin is intertwined with border security, the abuse of prescription drugs is largely the fault of our own health system. Enough painkillers were prescribed by American doctors during one month in 2010 to medicate every American around the clock for an entire month.

A majority of those who take prescription pain medicine for non-medical reasons get them free from a friend or relative. In nearly 85 percent of those cases, the friend or relative obtained them from one doctor. One in five users obtain prescriptions themselves from one doctor.

Det är möjligt med en så kraftig överförskrivning då kontrollen av sjukvården och medicinförskrivningen i USA inte fungerar eller inte finns överhuvudtaget. Privata läkare har också fördelar av att skriva ut medicin, rabatter andra förmåner från tillverkningsföretagen och fler patienter som de kan tjäna pengar på. Systemet är som gjort för att läkare ska skriva ut för mycket mediciner.

Överförskrivningen är värre i fattiga och till stor del vita delstater i Appalacherna och Mellanvästern men även i de fattigaste sydstaterna. En klar koppling mellan de fattiga områden där meth-missbruk också är vanligt finns alltså. Det handlar om de mycket fattiga vita områdena i gamla gruvdelstater som Kentucky, Tennesse och West Virginia i Appalacherna samt Oklahoma och Arkansas som är två delstater som drabbades av en kraftig jordförstörelse på 1930-talet med extrem fattigdom som följd. Vidare handlar det om mycket fattiga sydstater som Alabama, Mississippi och Louisiana samt de av arbetslöshet, på grund av nedläggningen av stora delar av bilindustrin och stålindustrin, hårt drabbade delstaterna Michigan och Indiana.

Det finns alltså en mycket klar koppling mellan missburk av smärtstillande samt fattigdom och arbetslöshet. Därmed finns det också ett mycket klart samband mellan heroinanvändning och fattigdom.

Dödsfallen på grund av drogöverdoser, i huvudsak på grund av opiater, har ökat mycket kraftigt sen år 2000. De senaste åren är det den heroinrelaterade dödligheten som ökat kraftigt medan dödligheten på grund av smärtstillande opiater legat still. Dödligheten på grund av smärtstillande opiater var år 2013 cirka 5 döda per 100 000 personer och när det gäller heroin cirka 2,5 döda per 100 000 personer. Hur hög dödligheten är i förhållande till antalet användare framgår inte av de siffror som Centers of Disease Control and Prevention (CDC) i USA presenterat. Totalt dog det fler personer av drogöverdoser i USA år 2014 än vad det gjort någon gång tidigare i USA:s historia.

Age-adjusted rates for drug-poisoning deaths, by type of drug: United States, 2000–2013

Det huvudsakliga problemet är inte heroinet, utan sjukvårdssystemet, smärtstillande opiater och överutskrivningen av dessa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements