Spekulationer om Hells Angels i GP

Hells Angels MC har tre olika avdelningar i Göteborg samt supportklubben Red Devils MC Gothenburg med lokal i Rödbo och supportorganisationen Red & White Crew. De tre lokalorganisationerna är Hells Angels MC Gothenburg med lokal i Gunnilse, Hells Angels Goth Town som inte har egen lokal i nuläget men enligt GP håller till hos mc-klubben Garage 1 i Kviberg och Hells Angels MC West Rock City med lokal i Sisjön.

Dessutom finns Red Devils MC Halland i Frillesås (tidigare Hog Riders) och Red Devils MC Svenljunga samt Hells Angels MC Three Town med lokal i Vänersborg. GP och polisen uppger dock att den sistnämnda klubben är vilande i nuläget.

Det finns en koppling mellan HA West Rock City och en indrivning som övergick till mord i Sisjön men ingen medlem i Hells Angels är misstänkt. Däremot är fler medlemmar i Red & White Crew, en medlem i Red Devils MC och personer med kända kopplingar till Hells Angels misstänkta. Total är 9 personer, varav tre kvinnor, misstänkta. 4 är häktade, en av dessa är kvinna. En medlem i HA Three Town dömdes nyligen för försök till utpressning och en medlem i Red Devils MC Svenljunga greps i somras för inbrott som han begick tillsammans med två vänner. Det är de brott som har koppling till Hells Angels under de senaste åren.

Att inte fler brott kan kopplas till Hells Angels förklarar GP och kommissarie Sven Lindgren med att Polisen inte längre punktmarkerar medlemmar i Hells Angels och att deras kriminalitet sköts skickligt och avskiljt från de mer synliga lokala gatugängen.

Trots att väldigt får brott kan kopplas till Hells Angels spekulerar kommissarie Sven Lindgren och GP kraftigt och hävdar att Hells Angels MC är den starkaste kraften i den undre världen i Göteborg. Det är förstås möjligt att det är så och det finns historiskt välkända kopplingar mellan Hells Angels MC och så kallad beskyddarverksamhet (en slags utpressning) samt indrivning av skulder. Mordet i Sisjön var en indrivning som gick fel. Sven Lindgren och GP påstår att Hells Angels arbetar i det tysta och att det finns ett stort mörkertal:

Hells Angels har under 2000-talet sysslat mindre med våldsbrott än rivalerna inom Bandidos, och istället ägnat kraft åt att tjäna pengar.

– Främst rör det sig om indrivningar och utpressningar. Där finns ett betydande mörkertal. Vi ser att HA-killarna ofta har stora ekonomiska tillgångar, samtidigt som vi har väldigt få offer som anmäler. Min slutsats är att den här verksamheten pågår i det tysta, förklarar Sven Lindgren.

Kontakter inom cannabisdistributionen, inte sällan i grossistledet, ger intäkter.

Även häleri av kapitalvaror har ingått som en specialitet.

Det är ett i många fall svårbevisat brott, som – till skillnad från den grova stölden – inte straffas särdeles hårt i händelse av fällande dom.

Såväl hotbrott som tillgreppsbrott utförs mestadels av så kallat associerade, personer med kopplingar till medlemmar.

Dessa betalar, efter fullgjord insats, procent av inkomsterna till den lokala klubben.

Problemet med alla de påståenden som Sven Lindgren och GP (och för den delen också GT) för fram är att de inte går att kontrollera. Det finns inga åtal, inga rättegångar och inga större mängder brott kopplade till Hells Angels. Vi vet inte heller om medlemmarna i Hells Angels faktiskt har jobb eller inte. Sådant påverkar om folk begår brott eller inte.

Det finns inga egentliga bevis för att det är som Sven Lindgren påstår. Det är möjligt att det är så, men finns det inga bevis måste vi ändå ha en viss skepsis gentemot uppgifterna. Sannolikt är det väl så att medlemmar i HA begått och kanske fortfarande begår fler brott än en medel-svensk. Vilken typ av brottslighet det i så fall handlar om är däremot mycket oklart.

Grossistverksamhet inom handeln med amfetamin och cannabis är sådant som Hells Angels-medlemmar tidigare åkt fast för. Folk knutna till HA har också åkt fast för utpressning, hot, misshandel, mord och liknande. Fallet i Sisjön, som dock spårade ur, är ett typexempel på brott som HA-anknutna personer gjort sig skyldiga till på detta område. Att det skulle vara den enda skuldindrivning och utpressning HA-anknutna personer skulle vara inblandade i förefaller osannolikt. Vidare har svartjobb varit vanligt i vissa mc-kretsar. Så vanligt att det ofta betraktas som helt normalt och inget brott.

Det sägs också att Hells Angels har vänskapliga förbindelser med det nätverk av äldre kriminella som brukar kallas Naserligan (även det en konstellation som mycket få brott kan knytas till). Ett nätverk som i sin tur har direkta kopplingar ill lokala gatugäng i Gårdsten och Majorna.

Men samtidigt är det ju så att det faktum att få Hells Angels-medlemmar och få Hells Angels-anknutna personer åkt fast för brott kan förklaras med att de faktiskt inte begår nån större mängd brott. Genomsnittsåldern i Hells Angels MC är hög och ju äldre folk är ju färre brott begår de. Men samtidigt kan de ju låta andra begå brott de tjänar pengar på. Det är möjligt, men det saknas belägg för att så är fallet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements