S-politiker och biker slarvade med skyddad identitet

En stadsdelsnämndspolitiker i Göteborg har röjt en kvinnas hemliga identitet på etts ätt som av hans partikamrater ser som allvarligt. Det handlar om Magnus Nyström i SDN Lundby. I ett beslut som fattades våren 2015 i individutskottet i SDN Lundby där han då var ordförande röjdes en kvinnas skyddade vistelseadress. När hon klagade på hur detta hanterades fick hon svar från Magnus Nyströms privata mejladress då han inte ville att svaret skulle registreras. Kvinnan uppfattade mejlet som hotfullt och en uppmaning att inte gå vidare och anmäla det som hänt.

Med tanke på att Magnus Nyström också är biker, en gammal tidigare medlem i Woodcocks MC och idag medlem Woodcocks MC Old Crew (WCMCOC) är det kanske lätt att uppfatta mejl som hotfulla.

Woodcocks MC är en av de klubbar som av polisen betraktas som närstående till Hells Angels MC men det finns inga som helst tecken på att klubben någonsin varit ett tillhålla för kriminella. Polisen betraktar normalt alla klubbar som är medlemmar i Göteborg Biker Kultur (GBK) och anslutna till Sverigemodellen som anknutna till Hells Angels MC. Woodcocks MC är detta, men även om Sverigemodellen har en koppling till Hells Angels MC finns det ingenting som säger att de som är anslutna till Sverigemodellen automatiskt också är kopplade till Hells Angels MC. Kopplingen GBK och Hells Angels MC är tydligare, men ändå finns det inte heller där någon automatiskt koppling att medlem i GBK betyder koppling till Hells Angels och sådan verksamhet som polisen hävdar att en klubben ägnar sig åt.

Oavsett hur det är med Kopplingen mellan Woodcocks MC och Hells Angels MC är det förståeligt om någon uppfattar ett brev från en politiker och biker med koppling till Woodcocks MC som hotfullt.

Magnus Nyström menar själv att det privata mejlet är det mest korkade han gjort i hela sitt liv och ångrar mejlet.

Han har på grund av sitt agerande också fått en varning från Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd:

I beslutet skriver PAN att Nyström gjort två slagningar på kvinnan som han kommit i kontakt med i sin roll som fritidspolitiker. Men eftersom hon hade skyddade uppgifter kom han inte åt informationen och bad då istället en kollega att göra sökningarna åt honom.

Ilona Heikka, verksjurist på arbetsförmedlingen, berättar att man aldrig lyckades få någon tillfredställande förklaring av Magnus Nyström. Först kunde han inte alls förklara varför han gjort slagningarna. Senare sa han att det inte är ovanligt att man som arbetsförmedlare får uppgifter om personer från olika håll – telefonsamtal eller lappar på bordet – och att det då inte är så konstigt att man vill söka information.

PAN tyckte inte att hans förklaringar kunde ”anses som tillfredställande” och varnade Magnus Nyström. Att han gjort flera slagningar på en person med skyddande uppgifter sågs som extra försvårande.

Kvinnan som fick flytta efter det inträffade menar att hennes förtroende för politiker skadats allvarligt av det inträffade. Det tycker jag är att överreagera. Magnus Nyström är genom sin bikerbakgrund en speciellt politiker med en speciell bakgrund. Socialdemokraterna i Lundby fick honom att lämna uppdraget som ordförande i stadsdelens individutskott men han sitter kvar i stadsdelsnämnden då de menar att han skött sitt uppdrag där utan problem.

Det är dock ett problem att ha en förtroendevald politiker som är kopplad till en mc-klubb som kanske kan kopplas till Hells Angels och där polisen i alla fall vidhåller en sådan koppling (även om det kan var en överdrift). Oavsett hur det är med sådana kopplingar är bara misstanken om att en politiker kan vara kopplad till en sådan miljö tillräckligt för att förtroendet till en sådan politiker kan vara problematiskt.

Naturligtvis borde det inte vara så att det faktum att en person är biker ska diskvalificera någon från politiska uppdrag, men idag har bikermiljön av olika skäl så dåligt rykte att det ändå är problematiskt. Det försvinner inte förrän bikermiljön inte längre kan kopplas indrivning, utpressning, narkotika och våld som exempelvis mordet på Anton i Sisjön.

Det ska dock understrykas att det inte finns några kända kopplingar mellan Woodcocks MC och illegal verksamhet och absolut inga kända kopplingar mellan Magnus Nyström och illegal verksamhet. Inte heller kan det anses att den koppling som kan finnas mellan Woodcocks MC och Hells Angels MC innebär att det finns någon koppling mellan Woodcocks MC och sådan olaglig verksamhet som enskilda medlemmar i Hells Angels MC eller individer kopplade till Hells Angels MC ägnar sig åt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “S-politiker och biker slarvade med skyddad identitet”

Kommentarer inaktiverade.