Kommer vargjakt att bli förbjuden i Sverige?

Det är inte troligt att vargjakt kommer att bli förbjudet i Sverige även om en journalist i ETC tycks tro det. Det är vad jag förstår bara en del av vargjakten som löper risk eller chans att bli förbjuden. Nämligen licensjakt. Skyddsjakt kommer även i fortsättningen att vara tillåten. Nu tror jag att det kanske vore olyckligt om licensjakt förbjöds helt. Det finns vettiga anledningar till licensjakt och en viss jakt skulle underlätta för en del av landsortsbefolkningen att acceptera varg. Detta sagt även om jag anser att det behövs mycket fler vargar i Sverige än de 300 som finns nu.

För att varg på ett smärtfritt ska kunna finnas i Sverige och inte gå under genom inavel behövs som sagt fler vargar. Dessutom behövs en koppling mellan vargbeståndet i Sverige och vargbeståndet i Finland. En varaktig och fungerande koppling kräver att varg blir tillåtet även i Norrland och att övervakningen av den illegala jakt som förekommer i Norrland såväl som i vargområdet blir effektivare. Hårdare tag mot illegal jakt, skyddsjakt och viss licensjakt vore det rimliga.

Det är dock väldigt svårt att beivra illegal jakt. Få av de som berörs talar med myndigheter och det är svårt att övervaka alla vargar i ett land. Det kan vara så att enda effektiva möjligheten är att införa ett ansvar för den som innehar jakträtten. Skjuts eller försvinner en varg inom ett jaktområde eller en varg som tillhör en flock i ett visst jaktområde borde jakträttsinnehavare kunna ställas till svar.

Alla beslut i frågor om jakt ska självklart kunna överklagas till domstol och så är det i nuläget på grund av svenska domstolars beslut. Den tidigare borgerliga regeringen försökte kringgå denna demokratiska ordning men nu har de fått bakläxa i de svenska domstolarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements