Befängda id-kontroller mellan Danmark och Sverige

ID-kontrollerna med transportörsansvar som drivits igenom av den svenska regeringen är ogenomtänkta och problemskapande. Sen tidigare finns det transportörsansvar för flygbolag. Det har inte på något sätt inneburit färre flyktingar. Det har bara inneburit att flyktingar hamnat i händerna på flyktingsmugglare och varit tvungna att använda farliga resvägar. Vilket lett till tusentals dödsfall men inte färre flyktingar.

Transportörsansvaret och vidhängande id-kontroller för bussbolag och tågbolag kommer sannolikt på kort sikt att innebär färre asylsökande i Sverige, men snart kommer transporterna till Sverige att tas öve av flyktingsmugglare av olika sorter. Det är inga problem att vandra in i Danmark från Tyskland och inga problem att sen hitta nån båt för att åka till Sverige. Under sommarhalvåret åker 1000-tals båtar fram och tillbaka mellan länderna och under vintern hundratals. Det finns hur många småhamnar som helst i Sverige och Danmark. Det är inga problem att ta sig över. Med andra ord kommer det nya transportörsansvaret och id-kontrollerna för att resa in i Sverige lda till dyrare och farligare resor för flyktingar.

Förutom att de nya id-kontrollerna gör det farligare för flyktingar leder de också till problem för pendlare och turister. Resorna till och från Köpenhamn kommer att ta längre tid. Något som redan nu kritiseras mycket hårt av olika organisationer då det kommer att slå mot ekonomin i Öresundsregionen:

Sydsvenska handelskammaren kallar agerandet för ”obalanserat och kraftfullt”.

– Det är lite som talesättet: ”kasta ut barnet med badvattnet”, säger Per Tryding som är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.

Han menar att arbetspendlingen är blodomloppet i en regions ekonomi. Han påpekar att Öresundregionen är nordens största sammanhållna region.

– Detta kommer att få stora ekonomiska konsekvenser. Det kommer att hindra tillväxt och hota jobb, säger han.

Beräkningar visar att pendlingen kommer att ta 20–50 minuter extra till följd av de införda id-kontrollerna. Per Tyding säger att man i dag vet att människor inte kan pendla mer än 40 minuter och att många som kommer över den gränsen kommer att flytta eller byta jobb.

[…]

Han tror att en del företag kommer att märka av id-kontrollernas effekter snabbt. I första hand handlar det om bolag vars anställda måste vara på plats för att utföra sina arbetsuppgifter. Det gäller framförallt personer som arbetar inom serviceyrken.

Även Nordiska Rådet är kritiska till regeringens beslut om id-kontroller:

Henrik Dam Kristensen, Nordiska Rådets president, anser att id-kontrollerna blir en olägenhet för pendlarna och ett avbräck för samarbetet:

”För tusentals pendlare över Öresund blir den dagliga restiden betydligt längre. Det leder ofrånkomligen till ett avbräck för näringslivsutvecklingen och arbetsmarknadssamarbetet i Öresundsregionen” säger han.

Det hela är också historiskt unikt. Det har sen 1954 inte krävts id-handlingar vid resa mellan Danmark och Sverige. I hela mitt liv har jag kunnat åka till och från Danmark utan att behöva visa identitetshandlingar. Nu går det helt plötsligt inte längre. Inte därför att nåt allvarligt hänt utan därför att den socialdemokratiska regeringen drabbats av nån slags obegriplig panik.

Det finns inget hot mot nån säkerhet i Sverige. Det finns inget hot mot nån allmän ordning i Sverige. Beslutet som den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen tagit baseras inte på verkligheten utan är faktiskt helt obegriplig. Att det kommer många flyktingar är sannerligen inget hot. Att vidta åtgärder som inte är relevanta eller fungerande utan bara gör det farligare och dyrare för flyktingar samt skapar problem på arbetsmarknaden och för turismen är befängt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements