De misstänkta i Köln har inget samband med flyktingvågen

De misstänkta för rånen och övergreppen mot kvinnor i Köln på nyårsnatten är av allt att döma i huvudsak från Nordafrika. De misstänkta gärningsmännen talade enligt anmälare och vittnen franska och arabiska. I huvudsak verkar de vara kring 25 år gamla. Av 19 identifierade misstänkta män så kommer 14 från Nordafrika, de flesta från Marocko, 1 kommer från Syrien.

Nästan 50% av alla gripna ficktjuvar i Tyskland under 2015 var från Nordafrika. 40% av alla som kommit från Marocko, Algeriet och Tunisien har enligt en rapport från polisen i Köln begått brott inom ett år medan detsamma bara gäller 0,5% av de som flytt från Syrien. Enligt den tyska polisen beror detta delvis på att marockanerna är skyldiga flyktingsmugglarna pengar och därför tvingas till att begå brott för att snabbt betala tillbaka sina skulder. Det rör sig om samma grupper av barn, ungdomar och unga män som också börjat dyka upp i Sverige under senare år.

Det finns vad jag förstår inget egentligt samband mellan de misstänkta gärningsmännen i Köln och det senaste halvårets stora flyktingvåg även om 10 stycken är asylsökande. 9 av de 19 unga männen befann sig i Tyskland illegalt.

Övergreppen mot kvinnor tycks enligt den tyska polisens uppfattning inte på något sätt ha varit planerade utan snarare ett resultat av att de unga männen var berusade när de begick rånen. Det finns heller inget egentligt samband mellan de brott som begåtts i olika städer, ingen samordning, ingen planering. Inte heller finns det enligt polisen några belägg för att brotten har koppling till organiserad brottslighet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements