Sexbrott: Kvinnor med invandrade föräldrar mest utsatta, eller?

I Nationella Trygghetsundersökningen 2015 (NTU 2015) har Brå särskilt redovisat utsattheten för brott bland invandrare. Det visar sig att invandrare och personer som har två invandrade föräldrar är mycket mer utsatta för brott än andra. Allra hårdast drabbade är de som är barn till invandrare, dvs den andra generationen. Denna grupp har mycket länge också varit överrepresenterad bland de som begår brott. Intressant är också att klyftan mellan personer som inte har invandrade föräldrar och barn till invandrare uppstod 2009 och har ökat sen dess.

Allt detta kan dock som jag också redogör för längre ner när det gäller sexualbrott vara en synvilla (men det har Wierup i DN inte fattat). För det är så att låg ålder är en mycket viktig faktor för både brottslighet och utsatthet för brott. Unga människor utsätts i mycket högre utsträckning för alla typer av brott än andra. Det betyder att en grupp som består av en stor andel unga kommer att framstå som betydligt mer brottsutsatt än vad som vore fallet om åldersfördelningen i gruppen vore lik den som finns i befolkningen som helhet. Det finns stor anledning att tro att personer som är barn till invandrare genomsnittligt är mycket yngre än befolkningen i sin helt. Detta tillsammans med klasstillhörighet kan sannolikt i huvudsak förklara överrepresentationen när det gäller utsatthet för brott.

När det gäller det som nu diskuteras flitigt, sexualbrott, så är invandrarkvinnor (utlandsfödda kvinnor) överrepresenterade bland brottsoffren. En större andel av invandrarkvinnorna utsätts för sexualbrott än vad fallet är för andra kvinnor.

Enligt NTU 2015 så är andelen utsatta för sexualbrott bland personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar är 1,4 %, vilket är högre än bland personer som själva är utrikesfödda och bland personer födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder (0,9 respektive 1,0 %). Med tanke på att invandrare och barn till invandrare är överrepresenterade bland de som begår sexualbrott är det inte heller förvånande att de som utsätts är unga kvinnor med invandrarbakgrund.  Om det nu verkligen är så. det finns nämligen faktorer som gör att det inte alls är säkert att kvinnor som är barn till invandrare är mer utsatta. Vilket Lasse Wierup i en alarmistisk artikel i DN inte insett.

Rent generellt är unga kvinnor mer utsatta för sexualbrott än andra och om samma överrepresentation (40%) för kvinnor som är barn till invandrare gällde bland unga kvinnor så skulle det ge en utsatthet för unga kvinnor (16-24 år) med två invandrade föräldrar på 7% jämför med 5% för alla unga kvinnor.

Nu är skillnaden sannolikt inte så hög som NTU 2015 verkar tyda på. Huvuddelen av skillnaden i utsatthet mellan kvinnor som är barn till invandrare och andra kvinnor kan nämligen förklaras av att kvinnor som är barn till invandrare i genomsnitt är yngre än kvinnor generellt. Vilket troligen är fallet.

Det finns också en tydlig klassaspekt när det gäller utsatthet för sexualbrott percis som för andra brott. Personer med högst förgymnasial utbildning är mer utsatta för sexualbrott än personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning (1,3 %, jämfört med 0,9 respektive 1,0 %).

Läs också (med länkar till en massa aktuell forskning):

Forskning om sexualbrott och våldtäkter

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements