Bikersosse lämnar sina politiska uppdrag

Socialdemokraten och bikern Magnus Nyström som tidigare haft flera uppdrag för socialdemokraterna i SDN Lundby har nu lämnat sitt sista uppdrag som ledamot i SDN Lundby. Anledningen till hans beslut är att han enligt egen utsago ”begått två grova misstag”.

Det handlar om att genom tveksamt agerande röjt en persons skyddade personuppgifter och dessutom agerat på ett sätt som gjort att den personen känt sig hotad. Nyström påpekar dock att han inte agerat utan från illvilja eller egen vinning. Så är det väl troligen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements