Kvinnomakt bra för alla

Det är med rätta mycket om sexuella trakasserier nu. För att hålla många tankebollar i huvudet samtidigt är det bara att konstatera att män, unga, invandrare och (kanske) arbetare är överrepresenterade i dessa oacceptabla brott (som i många brott).

Det finns olika förklaringar till detta, men det ger ingen rätt att kollektivdöma hela kategorier av människor. Det är alltid individen som utför brottet som är skyldig till sin handling, inte det kön, den ålder, den etnicitet, den kultur eller den klass hen tillhör.

Det går dock att misstänka att mansdominansen i poliskåren kan försvåra utrotandet av patriarkala attityder, som i sin tur kan minska intresset för att ta sexuella trakasserier på allvar. Därför anser jag att halva poliskåren bör utgöras av kvinnor. Det skulle även i alla andra situationer underlätta för kvinnor att få ett mer jämlikt och respektfullt bemötande från polisen.

Av samma skäl anser jag att hälften av alla politiker bör utgöras av kvinnor. Är det aktiv positiv särbehandling? Javisst, men det balanserar den passiva negativa särbehandling som kvinnor utsätts för i det vanliga livet. Om ingen diskriminering av kön funnes (och inga fördomar) skulle ju automatiskt hälften av alla poliser, politiker och flertalet andra yrken utgöras av kvinnor. Så varför inte besluta om lika, jämn och rättvis könsfördelning direkt?

Det är självklart att även alla män (nästan) skulle gynnas av detta eftersom de har mödrar, systrar, döttrar, andra släktingar, arbetskamrater och vänner de vill skydda från sexuella trakasserier. Liksom vi vanliga vettiga män vill förskona alla kvinnor från minoriteten av aggressiva män – vilka vi även själva i alla situationer självklart bör fördöma.

Det skulle alltså bli bättre för alla medborgare oavsett kön om vi fick jämställdhet inom politiken och polisen. Det är ju främst de som i praktiken via brottsbekämpning, och i teorin via lagstiftning har att bekämpa sexuella trakasserier. Sedan är det förstås ett ansvar för oss alla.

Hans Norebrink, arbetare på kvinnodominerad arbetsplats

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements