Konkurrens eller samarbete?

Självklart både och. Det finns positiv konkurrens där man sporrar varandra till ömsesidig nytta. Ta till exempel vetenskapsvärlden. Forskare tävlar med varandra för att finna kunskap som de kan använda för att lösa olika problem i naturen, i samhället och i människans kropp (sjukdomar). I den processen skapar de tillsammans en enorm gemensam kunskapsmassa som alla människor på jorden har nytta av.

En gång fanns det bara encelliga organismer som tog för sig av urhavets överflöd. När maten började tryta konkurrerade de med varandra om resurserna. Men några ensamceller började istället samarbeta i form av flercelliga organismer. Vissa flercelliga djur blev dessutom sociala, och skapade samhällen tillsammans med andra djur.

Människan är det överlägset mest kollektivistiska djuret i världen. Vi är till och med mer specialiserade än de sociala insekterna. Det gör att alla kan bli extra bra på någon av alla de nödvändiga arbetsuppgifter som ett fungerande samhälle kräver. Vi är det samarbetande djuret par excellence.

Men högern och näringslivet brukar ju alltid framhålla konkurrensens överlägsenhet för att skapa dynamiska ekonomier och rika samhällen? Och visst finns det konkurrens mellan individer, företag och nationer i det nyliberala globala kapitalistiska samhället.

Men borgerligheten är hemmablind. Ett framgångsrikt företag måste i första hand ha ett fungerande samarbete mellan medarbetarna – vilka är specialiserade på olika arbetsuppgifter som först när dessa fungerar tillsammans bildar ett lönsamt företag. Pratar inte borgerliga människor själva om behovet av att skapa en ”vi-gemenskap” i företaget, med en gemensam arbetsplatskultur och gemensamma värderingar som drar företaget åt samma håll?

Därför kan inte företag (och nationer) enbart konkurrera med varandra. En global ekonomi där olika företag (och nationer) är specialiserade på olika arbetsuppgifter kräver ett omfattande internationellt ekonomiskt samarbete företagen (och nationerna) emellan. Och genom affärsluncher och liknande bygger företagen psykologisk tillit och gemensam nytta mellan företagen (och något liknande gäller nationerna).

Företagen (och nationerna) kräver dessutom gemensamma nationella, kontinentala (EU) och globala lagar och regleringar för att villkoren dem emellan ska bli rättvisa och likvärdiga. De behöver det samarbete som staten och stater i samarbete kan ge dem. Kapitalet behöver samarbeta med staten för att få en rättvis spelplan för såväl företagens (och nationernas) konkurrens som dess samarbete.

Om inte samarbete funnes skulle det varken finnas företag, samhällen, folk, kulturer eller nationer. Vi skulle vara kvar som encelliga organismer i havet. Det är i första hand samarbetet som skapat såväl människan som hennes samhälle. Och genom att vara det mest framgångsrikt samarbetande djuret på jorden har vi kommit att – på gott och ont – dominera jorden.

Hans Norebrink, socialt däggdjur

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements