Nyindustrialiseringsstrategi med begränsningar

Näringsminister Mikael Damberg presenterade igår regeringens nyindustrialiseringsstrategi ”Smart industri”. Syftet med strategin är att göra Sverige ännu mer attraktivt för nya investeringar. Svensk industri ska klara av den allt snabbare tekniska utvecklingen och antalet högkvalificerade jobb ska öka.

Nyindustrialiseringsstrategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

 Volvo XC90

Första serien av Volvo XC90 rullar ut på linan i Torslandafabriken, Foto: VolvoCars pressarkiv

Det finns en bild av att industrin minskar i betydelse för Sverige. Men industrin har förändrats och när de industrinära tjänstejobben räknas in är det tydligt att Sverige fortfarande är en industrination. Industrin står då för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor enligt den svenska regeringen. I själva verket är industrin viktigare än så för sysselsättningen. En mycketseor del av de anställda i IT-branschen, bemanningsföretagen och inom service- och transportsektorn arbetar i verkligheten för industrin. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet. Utan industrin stannar Sverige är nog en korrekt beskrivning av läget.

– Industrin är en ovärderlig tillgång för Sverige. Det går bra för stora delar av svensk industri, och det rapporteras allt oftare om nya investeringar, nya försäljningsrekord och nyanställningar. Men samtidigt står industrin också inför en rad utmaningar. Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Fyra områden ses som särskilt viktiga för industrin

Strategin identifierar fyra områden som särskilda utmaningar för svensk industri. Det handlar om att fortsätta digitaliseringen, att öka hållbarhet och resurseffektivitet, att tillgodose industrins kompetensbehov samt öka innovationskraften.

Digitalisering. Just nu pågår en snabb strukturomvandling där inbäddade och uppkopplade fabriker och produkter revolutionerar industrin. Men många svenska industriföretag hänger inte med och riskerar därför att konkurreras ut i onödan.

Hållbarhet. Delar av den svenska industrin är inte tillräckligt resurseffektiv. Hållbar produktion och hållbara produkter kan vara en svensk styrka även framöver, men svensk industri bör flytta fram sina positioner ytterligare.

Kompetens. Svensk industri får allt svårare att rekrytera den kompetens som behövs för att konkurrera på världsmarknaden. Var femte rekrytering misslyckas helt. Utbildningars kvalitet och relevans är ofta för låg och omställningen från gamla till nya jobb behöver underlättas.

Innovationskraft. Svenska forsknings- och innovationsmiljöer möter hård konkurrens. I motsats till de flesta jämförbara konkurrenter har företagens FoU-investeringar som andel av BNP sjunkit kraftigt i Sverige.

– Utifrån de samtal vi har fört med våra medlemmar, är det relevanta utmaningar som strategin pekar ut. Behovet av rätt kompetens är till exempel något som förenar alla våra medlemsföretag och kompetensbehovet spänner över hela fältet, från civilingenjörer till maskinoperatörer, säger Kajsa Dahlsten.

– Positivt att strategin är på plats, men nu är det dags att gå från ord till handling, säger Kajsa Dahlsten, ansvarig för industripolitik på Västsvenska Handelskammaren .

– Vi har drivit på för en nyindustrialiseringsstrategi ända sedan valrörelsen 2014 och fört fram våra medlemmars behov till både Stefan Löfven och Mikael Damberg. Därför är det glädjande att strategin nu är på plats, säger Kajsa Dahlsten.

Att genomföra ett kunskapslyft för industrin är ett av strategins fokusområden. Ett annat är att stärka innovationskraften genom att satsa på fler testbäddar, arenor där nya lösningar kan prövas.

– Här ligger Västsverige i framkant och näringsministern lyfte exempel som testbanan AstaZero i Borås och Volvos elbussatsning Electricity när han presenterade strategin. Vi ser gärna hela Västsverige som en testbädd för innovativa industriella lösningar.

Konkreta åtgärder

Nästa steg i nyindustrialiseringen är att ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för att möta de utmaningar som strategin pekar ut. Och Handelskammaren har fått inbjudan att delta i processen.

– Strategin får inte stanna vid att vara en pappersprodukt. När strategin nu ska konkretiseras i handlingsplaner, är det helt avgörande att de tas fram i nära samarbete med den västsvenska industrin och inte i en korridor på departementet i Stockholm, säger Kajsa Dahlsten och fortsätter:

– Nu är det dags att gå från snack till verkstad. Och den verkstan finns här, i den västsvenska industrin.

Mycket snack och lite verkstad är det för industrin kan inte växa om inte jobben är trygga och säkra. Anställda vill inte medverka till utveckling eller vidareutbilda sig om de riskerar att förlora jobbet nästa dag eller inte vet om de har jobb från dag till dag så som läget kan vara för många bemanningsanställda. Avregleringar och införandet av en stor tillfällighetsarbetsmarknad motverkar i själva verket regeringens nyindustrialiseringstrategi. Om inte något görs åt osäkerheten på arbetsmarknaden risker det hela att bara bli en massa fina ord.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements