Svenska staten förbereder filtrering av internet

Svenska staten är på väg att för första gången tvinga operatörerna till filtrering av internet. Det menar i alla fall Jon Karlung, VD i IT-företaget Bahnhof.

Den nya spelutredningen handlar officiellt om att regeringen ”vill införa en licens för att släppa in fler aktörer på den svenska spelmarknaden”. Men de som inte får licensen ska stängas ute ”på ett effektivt sätt” – via ett tvingande IP-filter som gör det omöjligt för vanliga användare att nå sajterna.

– Utredningstiden är mycket kort, skriver regeringens utredare Håkan Hallstedt i ett mejl till Bahnhof.

– Det här bryter en viktig principiell gräns som kommer få effekter på en rad områden, säger Jon Karlung, vd, Bahnhof.

Bakgrunden till utredningen är att svenska användare väljer att spela och gambla på utländska spelsajter.

Syftet med utredningen är flera. Dels handlar det enligt regeringen om att utarbeta förslag till en reglering som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på den svenska marknaden. Regeringen menar att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och aktörer som inte har tillstånd ska kunna stängas ute. De vill också skapa ett ordentligt konsumentskydd och vill ha en reglering som tar sociala hänsyn, med krav på bl.a. måttfull marknadsföring. Negativa konsekvenser av spelande ska begränsas.

Utredaren ska, då statens inkomster av spelverksamheten behöver säkerställas, även beakta att finansieringen av statens verksamhet och allmännyttiga ändamål bör bevaras i så hög utsträckning som möjligt, samt analysera vilken roll staten ska ha på en omreglerad spelmarknad.

– Vi tar inte ställning varken för eller emot vad gäller just spelande. Däremot vill vi kraftigt varna för åtgärden att stänga delar av internet som myndigheter anser vara misshagliga, säger Jon Karlung, vd, Bahnhof.

Idag finns ingen tvingande statlig filtrering av internet i Sverige. Däremot förekommer IP-filtrering i länder som Kina och Turkiet.

– Att strypa internet och den fria kommunikationen är naturligtvis fel väg att gå. Går förslaget igenom kommer dessutom en rad nya önskemål om nya ”oönskade” företeelser som ska censureras bort från medborgarna. Ingen seriös politiker borde ens komma på den tanken, säger Jon Karlung, vd, Bahnhof.

Direktiven för utredningen anger bland annat: ”Regleringen ska bygga på ett licenssystem som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd, och att aktörer utan tillstånd ska stängas ute.”

”Som i den senaste spelutredningen 2008 uppkommer därför frågan om IP-blockering”, skriver utredaren Håkan Hallstedt i ett mejl till Bahnhof, där han ber om ett möte för att inhämta synpunkter.

– Vi vill väcka opinion offentligt nu, precis som vi gjorde 2008 när vi faktiskt lyckades stoppa förslaget. Men tyvärr verkar staten ha som taktik att försöka igen och igen tills olika typer av övervakning och filtrering drivs igenom, säger Jon Karlung.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements