Visst vore det bra med fler boulevarder i Göteborg

Ola Nylander, arkitekturskribent i GP, hyllar boulevarder i ett inlägg. Mest hyllar den minsta intressant boulevarden i Göteborg, Nya Allén. En gata i en park som varken är trevligt eller speciellt mycket besökt. En park som folk enbart passerar igenom så fort de kan och där vissa partier aldrig besöks av någon och andra i långa tider dominerats av drogförsäljning och missbrukare. Jag kan inte riktigt se storheten i Nya Allén och vid en promenad från Haga till Avenyn skulle jag aldrig välja att gå längs Norra Allégatan och Parkgatan, än mindre längs Nya Allén. Jag skulle nog vilja hävda att Nya Allén kanske inte ens är en boulevard, det är en gata genom en park.

Jag skulle istället välja att gå Haga Nygata och Vasagatan. Vasagatan är en gata med allé, kanske inte att betrakta som boulevard, men en av de mest levande gatorna i Göteborg, med vacker miljö och vackra hus.  En gata som borde förlängas tvärs över Heden och kopplas ihop med den likadana Bohusgatan. Då skulle vi också korsa en av de gator Nylander tycker är fin och betraktar som en boulevard, Sten Sturegatan. Det är en fin gata, men den saknar bebyggelse på ena sidan vilket kraftig minskar gatan trevlighet och behaglighet. Den blir gärna ett blåshål. Dessutom har den mycket fina Stureplatsen förstörts totalt av ett erbarmligt glashus. Bensinmacken gör inte saken bättre.

Men självklart borde Linnégatan och Övre Husargatan förlängas söderut genom att göra om Dag Hammarskjöldsleden till boulevard.  Andra lämpliga boulevarder är ju Oscarsleden, Lundbyleden, Västerleden, Marieholmsleden, Hjalmar Brantingsgatan och motorvägen rakt genom Göteborg. Sen glömmer han som alla andra också det största stadsförnyelse- och förtätningsområdet i Göteborg just nu. Mölndalsåns dalgång. Inte coolt, inte omdiskuterat utan bara effektivt, bra och dessutom i ett område med mycket bra kollektivtrafik. Dessutom längs en boulevard. Han låtsas inte heller om att Göteborg fortsätter bygga ut höghastighetstrafikleder i en ständigt pågåend satsning på den miljöproblematiska bilismen. Röde Orm, Marieholmstunneln, supertrafikledskaoset förbi ST-1 raffinaderiet och ut mot Volvo osv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements