Överskottet på unga män bland flyktingar är nog inget problem

De flesta brott av alla slag begås av unga män. Finns det många unga män så ökar all form av brottslighet. Därför är ett överskott på unga män ett problem. Det kan vara ett problem och kan bli ett stort problem när det är övervägande unga män som får asyl. Den US-amerikanska Vilda Västern eller Chicago gangstervälde i början av 1900-talet kan illustrera vilka konsekvenser ett rejält överskott på unga män kan få.

Däremot är det naturligt att det främst är unga män som söker asyl eller som utvandrar för att arbeta i ett annat land. Unga män har störst chans att klara den farliga resan från ett flyktingläger i Turkiet, från kriget i Afghanistan, förtrycket i Eritrea eller från fattigdomen i Somalia. Unga män har i de flesta falla enklast att få jobb i ett annat land. Planen är i allmänhet att när de unga männen som flyr fått asyl så ska de ta hit sina släktingar, föräldrar, barn, fruar. Ibland är det så med arbetskraftsinvandrare också. På det sättet utjämnas könsfördelningen med tiden. Problemet är alltså inte att det kommer många män, problemet uppstår när anhöriginvandringen stoppas. Det är med andra ord den nuvarande regeringen som skapar problemet med för många män genom att strypa anhöriginvandringen. På sikt kan detta kanske innebära en viss ökning av brottsligheten.

Samtidigt ska problemet inte överdrivas. Cirka 160 000 människor sökte asyl i Sverige 2015. En majoritet av dess vara män. Av de asylsökande kommer bara cirka hälften att få stanna. Det är så det normalt ser ut. Möjligtvis kan andelen bli lite högre för de som kom 2015. De blir dock invandrare i Sverige först när de får asyl, vilket i de flesta fall är under år 2016. År 2014 invandrade 127 000 personer till Sverige inklusive flyktingar som fått asyl. Av dessa var cirka 70 000 personer män och 57 000 kvinnor. Två grupper har överskott på män flyktingar och de som kommer hit för att arbeta (den största enskilda gruppen). Utvandringen 2014 var 51 000 personer så nettoinvandringen var 76 000 personer.

Överskottet på 13 000 män år 2014 är i det stora hela en försumbar siffra som inte på något sätt påverkar utvecklingen av brottsligheten i Sverige. Det är alltså en rejäl överdrift, för att inte säga helt felaktigt, att påstå att den höga andelen unga män bland flyktingarna kommer att innebära en ökad brottslighet. 12 000 män varav de allra flesta inte kommer att begår några allvarliga brott eller några brott alls kan helt enkelt inte påverka brottsligheten i Sverige. Det är en alldeles för liten grupp. Överskottet för 2015 blir sannolikt lite högre, men ändå blir det inte en siffra som på något sätt kan påverka den svenska brottsligheten. 2015 fanns det 4 875 115 kvinnor och 4 872 240 män i Sverige. Dvs ett överskott på kvinnor trots att det invandrade fler män än kvinnor. Nu är överskottet på kvinnor stort i högre åldrar så bland yngre finns det sannolikt ett överskott på män. Invandringen påverkar naturligtvis detta, men i förhållande till befolkningens storlek handlar det om så små siffror att det blir försumbart.

Men att påstå att det skulle vara ett allvarligt problem med överskott på män bland flyktingarna är bara dumheter. Överskottet på män är helt enkelt för litet. Däremot kan situationen med all säkerhet påverka läget på olika flyktingförläggningar där överskott på män i kombination med osäkra och pressade förhållanden säkerligen kan ställa till problem. men för samhället i stort är problemet med ett överskott på unga män bland invandrare inget problem. I alla fall inte med nuvarande nivåer på invandringen.

Källa för alla siffror är SCB och Migrationsinfo.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements