Att utvisa personer som begått grova brott kan låta bra, men …

Det är vanligt att borgerliga skribenter tycker att utländska medborgare med uppehållstillstånd i Sverige och asylsökande med automatik ska utvisas om de begår grova brott i Sverige. Förutom att det kan vara så att en person kan ha rätt till asyl även om den begått ett allvarligt brott finns det flera problem med denna förenklade borgerliga syn på brott, straff och utvisning. När metoden tillämpades i USA i stor skala ledde den till ökad brottslighet i det land personerna utvisades till, men hade ingen som helst effekt på brottsligheten i USA.

Att utvisa personer som begått grova brott är alltså en helt meningslös åtgärd sett ur Sveriges synpunkt och en mycket problematisk åtgärd ur det mottagande landets synpunkt. Det är helt enkelt ingen lösning på någonting, De som i likhet med Ivar Arpi på SVD ställer detta krav har uppenbarligen dålig kunskap om åtgärden som sådan, eller så skiter de helt enkelt i människor som lever i andra länder. Det hela blir då en uppvisning i reaktionär, inskränkt nationalism. Det kan ändå vara okej att det sker i enstaka fall och så sker också. Det är många som dömts för grova brott i Sverige och som sen utvisas. Men blir det storskaligt och slentrianmässigt risker det att få fler negativa konsekvenser än positiva.

För de som uppehåller sig i Sverige utan att ha uppehållstillstånd och utan att vara asylsökande och begår brott så utvisas de i de flesta falla efter avtjänat straff. I de flesta fall är detta rimligt, men det finns problem även med detta. Om det går slentrianmässighet och rutin i detta så att dessa ofta mycket trasiga och olyckliga unga män far ännu mer illa än de redan gjort så måste vi fundera ett varv till innan de utvisas. Det ska inte ske rutinmässigt utan självklart som i all rättsskipning så måste varje falla bedömas för sig. Att som Arpi gör argumentera för att de allt och per automatisk ska utvisas är varken rättssäkert eller förenligt med inställningen att brott inte ska bestraffas kollektivt utan bedömas individuellt.

Dessutom är det inte så att de ungdomar som Arpi hänvisar till, ofta från Nordafrika, som befinner sig i Sverige utan att söka asyl, utan att ha asylskäl och i stort sett för att leva på brott tillhör den grupp som normalt kallas ensamkommande flyktingbarn. De har inte kommit hit som flyktingar och är inte en del av flyktingvågen förra året.

Att de får förhållandevis låga straff beror på att de är unga. Det är rimligt att unga ska få låga straff oavsett om de är från Marocko, födda i Sverige, asylsökande eller olagligt i Sverige. Lagen ska vara lika för alla. Bara för att ungdomarna som det gäller levt ett sämre liv än ungdomar uppvuxna i Sverige så finns det ingen anledning för att vi i Sverige ska fortsätta behandla dem sämre än andra ungdomar här.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements