KRAV: Oerhört allvarliga misstankar om köttfusk

Livsmedelsföretagen Gothemsgården och Gotland K&D, som tidigare har varit KRAV-certifierade, är misstänkta för att ha fuskat med kött, däribland KRAV-märkt kött.

KRAV informerades nyligen om det misstänkta fusket och kontaktade då genast det certifieringsorgan som svarade för tidigare kontroll av Gothemsgården och Gotland K&D.

– Just nu pågår det en utredning kring de här företagen. Om anklagelserna stämmer är situationen den allvarligaste som KRAV har varit med om, säger Lars Nellmer, vd för KRAV.

För KRAV är det avgörande att gå till botten med hur kontrollen av företagen har skötts.

– De här misstankarna väcker berättigade frågor om vår trovärdighet. Vi måste få klarhet i vad som har hänt och se till så att det inte kan hända igen. Idag är certifieringsorganet på plats för att få svar från företagsledningen, säger Lars Nellmer.

Att företag medvetet fuskar på det sätt som nu misstänks är väldigt sällsynt. Det beror framförallt på att märkningen är frivillig och de företag som går in i certifiering gör det med viljan att producera bra, ekologisk mat.

– Samtidigt som det här misstänkta köttfusket är allvarligt är det minst lika viktigt att lyfta fram alla de andra 6000 KRAV-certifierade företagen. Varje dag gör de sitt allra bästa för att producera mat med mesta möjliga omsorg om människor djur och miljö. Allt deras hårda arbete får inte förringas för att ett företag medvetet fuskar, säger Lars Nellmer.

I nästa vecka kommer KRAV att diskutera åtgärder med anledning av det misstänkta köttfusket tillsammans med certifieringsorganen.

– Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att bedrägerier av de slag och omfattning som nu misstänks inte händer igen, säger Gunnel Sigurd, Verksamhetsansvarig, HS Certifiering AB.

KRAV har regelbundna möten med representanter från certifieringsorganen och nästa möte är torsdagen den 4/2.

– Frågan om köttfusk stod inte på dagordningen vi skickade ut men kommer givetvis att ges utrymme på mötet. Vi ska lära oss så mycket som möjligt av det som hänt, säger Lars Nellmer, vd för KRAV.

När KRAV fick kännedom om det misstänkta fusket inleddes en utredning tillsammans med HS Certifiering som var det certifieringsorgan som kontrollerade de två misstänkta företagen. Utredningen handlar dels om att kartlägga vad som hänt, om KRAV och certifieringsorganet agerat korrekt, om interna rutiner fungerat och om de behöver ändras. Det behövs också diskuteras behovet av specifika åtgärder för att hantera företag som medvetet fuskar, och andra generella kontrollmetoder.

Tillsammans utför de certifieringsorgan som är ackrediterade för att kontrollera enligt KRAVs regler mer än 10 000 kontrollbesök per år inom livsmedelssektorn, och de har erfarenhet från mer än 15 olika regelverk.

– Trovärdigheten i vårt certifieringssystem är avgörande för vår verksamhet och här samarbetar vi med certifieringsorgan och kunder. Vår bransch tycks tyvärr inte förskonad från kriminalitet av det slag som nu misstänks och här har vi lärdomar att dra och åtgärder att vidta, säger Lars Nellmer, vd för KRAV.

Svensson/KRAV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements