Varför har folk så svårt att ta till sig fakta?

Det är många gånger uppenbart att folk inte tar in verkligheten, dvs det som faktiskt är verkligheten och inte medias beskrivning av verkligheten. Detta är tydligt när det gäller brottslighet.

I Sverige minskar brottsligheten, i förhållande till befolkningen minskar brottsligheten ganska mycket och i antal brott minskar den. Det är fakta. Ändå tror många svenskar, kanske de flesta att brottsligheten ökar. Det gör den alltså inte. Förutom internetbedrägerier. Det är en brottslighet som ökar. Men våldsbrottligheten minskar, sexbrottsligheten står still, varken ökar eller minskar. Läser vi media så kan vi dock tro att det är annorlunda och därför är det lätt att förstå varför folk har så svårt att ta till sig verkligheten på detta område. Oansvarighet från media och journalister är en bra och rimlig förklaring. Men sannolikt räcker inte detta som förklaring.

Samma ovilja och oförmåga att ta till sig fakta finns nämligen också inom andra områden som jag skriver mycket om. Det gäller exempelvis yrkesfisket. Folk, även sådana som borde vara insatta, exempelvis miljöpartiets fiskeriansvarige och fiskeriansvariga hos Greenpeace upprepar ständigt samma felaktiga och vilseledande mantra. ”Vi ska ha ett miljövänligt och kustnära fiske och sätta stop för det storskaliga fisket med båtar som dammsuger havet.”

Problemet med det påståendet är att det storskaliga fisket i vår del av världen hör till de mest miljövänliga fiskena med liten bränsleåtgång, inga skador på bottnarna och ingen risk för utfiskning eller överfiske. Den delvis problematiska bottentrålningen utförs av små och medelstora båtar som delvis fiskar på fiskbestånd där situationen är problematisk. Men dessa fakta vägrar folk förstå, vägrar miljövänner ta in, vägrar fiskeridebattörer acceptera.

Vidar hävdar miljövänner ständigt och jämt att individuella överförbara fiskerättigheter (TFC), dvs marknadsstyrning inom fisket, innebär att det småskaliga fisket slås ut. Debattörer av fiskeri, politiker, miljövänner och andra upprepar detta påstående till förbannelse. Detta trots att alla bevis visar på motsatsen. För att ta några exempel har införandet av TFC varken i svenskt eller danskt fiske slagit ut det kustnära fisket eller det småskaliga fisket.  I Sverige har införandet av TFC inom det pelagiska fisket inneburit att det småkaliga fisket faktiskt överlevt bättre än det storskaliga fisket. Antalet stora båtar har minskat med cirka 50% medan antalet små båtar var 300 innan införandet av TFC och fortfarande är lika många.

Att folk har svårt att ta till sig dessa fakta om fiske är obegripligt. Det har inte med media att göra. Vanlig media skriver i stort sett aldrig om fiske men gör de så är det iofs nästan alltid felaktiga uppgifter de sprider. Men det kan inte vara förklaringen till att människor inte tar till sig fakta. För mig är det ganska obegripligt, men kanske finns det en tendens hos människor att alltid tro och förutsätta det värsta. Det verkar som om det är lättare att tro på konspirationsteorier än på verkligheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements