Besvärligt på flyktingförläggningar

Det är besvärligt på svenska flyktingförläggningar. Folk bor trångt och ihop med folk de kanske inte alls kommer överens med. Kanske är de till och med från olika sidor i inbördeskrigens Syrien och Irak. Situationen förvärras av lång väntan på besked om asyl beviljas eller inte. Trångboddheten och osäkerheten leder till frustration och oro. Det leder till konflikter, bråk och våld.

Grunden till trångboddheten är egentligen den svenska bostadsbristen som beror på en felaktig bostadspolitik som lett till ett alldeles för litet bostadsbyggande. Åtgärdas denna bostadspolitik så att det byggs ordentligt i Sverige kommer det att leda till mindre trångboddhet i flyktingförläggningar, färre kåkstäder med romer eller andra tiggare och fattiga samt minskad segregation i den redan bofasta svenska befolkningen. Minskad segregation och fler bostäder innebär också minskad trångboddhet i förorter. Det minskar problemen med ungdomar som hänger på torget istället för i hemmet där det finns alldeles för många människor. Unga män som häger utomhus istället för att vara hemma är lättare att rekrytera till kriminell gängverksamhet.

Att bygga fler bostäder innebär en del av lösningen när det gäller problemen på flyktingförläggningar, en del av lösningen när det gäller tiggares kåkstäder och parkeringsboenden, en del av det som behöver göras för att lösa segregationsprobleamtiken och en del av det som behövs för att minska gängbrottsligheten och rekryteringen till kriminella gäng i svenska förorter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Sebbe Persson

    ”Grunden till trångboddheten är egentligen den svenska bostadsbristen som beror på en felaktig bostadspolitik som lett till ett alldeles för litet bostadsbyggande.”

    Må så vara men dagens flyktingsitutation finns här och nu. Ett ökat bostadsbyggande, som absolut behövs och som förhoppningsvis kan komma integrerade flyktingar till del om 5-10 år (då vi i bästa fall byggt ikapp något), kommer inte att hjälpa i den akuta flyktingsituationen. För att komma tillrätta med missförhållandena på flyktingboendena krävs betydligt mer näraliggande åtgärder. Strukturella fel i bostadsförsörjningen får aldrig bli en ursäkt för att inte göra något för att förbättra dagens situation.