Det finns problem med förslagen till ny lagstiftning mot näthat

Den statliga utredaren Gudrun Antemar har haft i uppdrag att göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet och lämna förslag på hur lagstiftningen bättre kan skydda de som utsätts för hot och andra kränkningar på nätet. Utredningen som överlämnades till justitieminister Morgan Johansson lämnar en rad förslag:

  • Ett särskilt brott, olaga integritetsintrång, som kriminaliserar spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter föreslås. Det kan gälla spridning av hämndporr, nakenbilder, obduktionsbilder och andra kränkande uppgifter.
  • Olaga hot ska kunna gälla även hot mot någons integritet, till exempel att hota med att sprida sexfilmer eller nakenbilder.
  • Bestämmelsen om ofredande ska tydligare än idag gälla ofredanden via internet. Vissa enstaka hatiska och mycket kränkande yttranden som ligger nära hot ska kunna straffas som ofredande.
  • Förtalsbrottet förtydligas så att skyddet stärks mot att utpekas som brottslig och mot andra nedsättande uppgifter som skadar anseendet.
  • Bedömningen av när ett förtalsbrott ska anses som grovt ska göras mer nyanserat genom att det ska beaktas på vilka uppgifter kan spridas via internet. Förolämpningsbrottet ska skydda människors självkänsla och värdighet.
  • Straffansvaret för den som tillhandahåller en tjänst för att skicka in och ta del av andras bilder och meddelanden, exempelvis vissa sociala medier, utvidgas så att också meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång ska tas bort eller hindras från att spridas vidare.
  • Rätten till brottsskadeersättning utvidgas till att även gälla kränkningar som sker genom grovt förtal.

Den lagstiftning vi har idag ger inte tillräckligt skydd åt de unga, framförallt tjejer, som utsätts hot, hat och sexuella trakasserier. Det samma gäller för journalister och andra som deltar i det offentliga samtalet. Mer ansvar måste också läggas på utgivarna eftersom kränkande material som ligger kvar på nätet är en pågående kränkning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Jag ser inte några större problem med de flesta av förslagen. Förutom de om förtal. De är problematiska då de kan innebär att det blir svårare att rapportera om ekonomisk brottslighet och brottslighet där ekonomisk starka förekommer. De kan använda den nya lagstiftningen för att hota och stämma små bloggare och alternativa nyhetsmedia som inte har råd att försvara sig för att tysta dem. Även sådana som har grundlagsskydd kan drabbas av okynnesprocesser som de inte kan försvara sig mot. Mot större rikare sajter och medier slår det inte på samma sätt.

Om någon exempelvis skriver att xxx har en stiftelse i landet yyyy i syfte att få lägre skatt kan det bli förtal enligt den föreslagna skrivningen om förtal. Det är ett sant påstående, men det är också till för att minska personens anseende. Det är klart problematiskt.

Sajter som drivs av anonyma med domäner och servrar i andra länder påverkas inte av den nya lagstiftningen. Det betyder att de flesta rena hatsajter kan fortsätta precis som förut. På flashback kan folk fortsätta skriva vad de vill och de högerextrema hatsajterna kan fortsätt som förut. Den nya lagstiftningen verkar faktiskt rätt meningslös. Det och de som den är tänkt att slå mot påverkas egentligen inte. Att facebook skulle bry sig tvivlar jag också på

De flesta som kommenterar utredningens förslag är dock överlag nöjda såsom Advokatsamfundet, DN:s ledarsida, Oisin Cantwell i Aftonbladet och Tidningsutgivarföreningen men de talar ju delvis i egen sak. Stora etablerade medier gynnas av förslagen, advokaterna kommer att få en massa nya möjligheter till jobb genom att klämma åt mindre medier och bloggare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Det finns problem med förslagen till ny lagstiftning mot näthat”

Kommentarer inaktiverade.