Facebook är det klart dominerande sociala mediet

Andelen som är medlemmar på Facebook har ökat något för varje år och 2015 utgör inget undantag. 2012 var det 64 procent av internetanvändarna som någon gång besökte Facebook. Det steg sedan till 66 procent 2013, 68 procent 2014 och är för 2015 uppe i 70 procent. Mätt som andel av befolkningen är det 64 procent av svenskarna som besöker Facebook någon gång. 46 % av svenskarna besöker Facebook dagligen och 50% av internetanvändarna gör det samma.

Denna ökning beror främst på att allt fler äldre börjat besöka Facebook. Det uppväger den minskande populariteten som Facebook fått bland de unga (12-15 år). Bland de yngsta har, sedan flera år, alternativa bildbaserade nätverk som Instagram, Snapchat, Kik med flera fått stor spridning samtidigt som Facebook inte används lika frekvent. 64% av svenskarna (70% av internetanvändarna) använder Facebook. 46% (50%) gör det dagligen.

chart

Bildbaserade nätverk får dock allt större spridning, framförallt bland unga. Instagramanvändningen ökar mest och totalt 40 procent av internetanvändarna använder nu tjänsten. Snapchat har också ökat mycket och används främst av tonåringar. Både Twitter och LinkedIn används av en av fem internetanvändare.

chart (1)

Två tredjedelar (66%) av kvinnorna i Sverige (74% av internetanvändande kvinnor) använder Facebook. 50% (56%) gör det dagligen. 62% av männen i Sverige (67% av internetanvändande män) använder Facebook. 42% (45%) gör det dagligen. Kvinnor är alltså även på nätet mer sociala än män alltså.

Unga i åldersgruppen 16-25 år är de flitigaste facebookanvändarna och hela 84% av dem använder Facebook någon gång och 80% gör det dagligen. Andelen som använder Facebook sjunker med åldern. Folk med högre utbildning använder Facebook i större utsträckning än de med lägre utbildning, studenter och föräldralediga använder Facebook mer än de som arbetar eller är pensionärer. Vilket förstås är helt rimligt. Med ledig tid och låg ålder innebär större Facebookanvändande.

Lite mer förvånande är kanske att personer födda utanför Norden använder Facebook i större utsträckning än personer födda i Sverige, men sannolikt beror det på att personer födda utanför Norden är genomsnittligt yngre än de som är födda i Sverige. Personer i samboförhållanden använder Facebook mer än gifta (kanske är det vanligare att sambohushåll saknar barn) och ensamstående använder Facebook mer än frånskilda (sannolikt har det också med åldersfördelningen att göra).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Facebook är det klart dominerande sociala mediet”

Kommentarer inaktiverade.