Allt fler använder cykelhjäm

Den årliga studie som genomförs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) kring användningen av cykelhjälm visar att användningen ökat till den högsta nivån hittills. På cykelstråken, där flest cyklister observerats, använder 33 procent av cyklisterna hjälm. Störst är användningen i Stockholm och Göteborg.

På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort en observationsstudie om cykelhjälmsanvändningen på 21 orter i Sverige. Resultatet visar att den genomsnittliga andelen hjälmanvändare, sett över alla de studerade grupperna av cyklister, har ökat till den hittills högsta nivån. Ökningen har dock varit ganska liten men trenden med ökad användning av cykelhjälm fortsätter.

– Det är ingen dramatisk ökning, från 37,0 år 2014 till 37,6 år 2015 men det är trots allt en positiv trend som håller i sig. Vi ser en ökning framförallt hos vuxna, däremot en minskning bland yngre barn som cyklar i bostadsområden, säger Jörgen Larsson, VTI i ett pressmeddelande.

Ökningen år 2015 jämfört med 2014 är tydligast för vuxna som cyklar till/från arbetet. Barn upp till 10 år som cyklar i bostadsområden har en genomsnittlig hjälmanvändning på 74 procent. Barn mellan 6 och 15 år, som cyklar till/från grundskolan, använder cykelhjälm i mindre omfattning. Det är dock stor skillnad mellan olika åldersgrupper, 86 procent på låg- och mellanstadiet men bara 44 % på högstadiet.

– Flest cyklister observeras på cykelstråken. Här använder drygt 33 procent av alla cyklister hjälm. Användningen är betydligt större i de största orterna Stockholm och Göteborg än i övriga orter, säger Jörgen Larsson.

De årliga observationsstudierna av cyklisters hjälmanvändning har genomförts av VTI sen 1988 på 21 orter i Sverige. Observationerna genomförs i huvudsak under de två första veckorna i september. Statistiken för år 2015 bygger på observationer av totalt 65 600 cyklister i fyra huvudkategorier:

  • barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden
  • barn 6–15 år som cyklar till/från grundskolor
  • vuxna (? 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser
  • vuxna (? 16 år) respektive barn som cyklar på allmänna cykelstråk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements