Australiska territorier – Jervis Bay Territory

Del 13 av 17 i serien Brittiska samväldet

Australien är en förbundsstat som består av ett antal delstater med stor självständighet, två territorier med mycket små begränsningar i självstyret och i praktiken jämförbara med delstater, Australian Capital Territory (ACT) och Northern Territory. Dessutom finns det ett territorium på fastlandet som inte har nåt självstyre, Jervis Bay Territory. Det finns 7 externa territorier, varav två helt obebodda, två bebodda av vetenskapsmän och meteorologer och tre med fast permanent befolkning. Av de senare har Norfolk Island ett visst begränsat självstyre. Över områden utan självstyre styr den federala australiska regeringen (förbundsregeringen). Dessutom har vi Torres Strait Islands som styrs på ett speciellt sätt utan att vara territorium men egentligen en del av delstaten Queensland.

Utöver detta finns det också så kallade oinkorporerade områden utan eget lokal demokratiskt självstyre. Dessa områden styrs av den delstat de ligger i på lite olika sätt. Dessa områden ligger inom ramen för denna serie av inlägg. Det finns också rena militära områden som inte har något lokalt demokratiskt styre. Störst av dessa områden är Woomera.

När det gäller ursprungsbefolkningens egna så kallade Indigenous Protected Areas så är de i praktiken självstyrande områden. De betraktas också som naturreservat och kulturreservat. Det finns också lokalt styrda områden (LGA) som har ursprungsbefolkning som exempelvis Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) och Maralinga Tjarutja i South Australia och MacDonnell Shire i Northern Territory med flera liksom självstyrande Aboriginal Land Councils, Aboriginal Councils etc. Dessa områden har lokalt demokratiskt styre och ligger utanför det som denna serie inlägg behandlar.

Jervis Bay Territory

Jervis Bay Territory

Det som idag är Jervis Bay Territory var ursprungligen en del av den brittiska kolonin New South Wales och därefter en del av delstaten New South Wales i det självständiga Australien. 1915 gav delstaten Jervis Bay-området till den federala regeringen i Canberra varvid det blev ett eget territorium styrt av den federala regeringen. Området är 67,8 kvadratkilometer och har en befolkning på cirka 380 personer. Administrationen sköts av Department of Infrastructure and Regional Development och räknas som en del av ACT vad det gäller val till det federala parlamentet. Lagarna i ACT gäller också i Jervis Bay Territory.

I Jervis Bay Territory finns också ett militärt område med ett flygfält som också används till civilflyg, en militärskola, HMAS Creswell och ett skjutfält, Beecroft Weapons Range.

ACT och Jervis Bay

ACT och Jervis Bay

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Series Navigation<< Brittiska kolonier – problemen i VästindienBrittiska kolonier – Gibraltar >>
Advertisements