Vettiga spårvägsplaner

Utbyggd spårväg med nya linjer och linjesträckningar är i motsats till fantasier om linbanor vettigt och rimligt. Det är kollektivtrafik som fungerar och har tillräcklig kapacitet. Något som inte gäller linbanor. Det finns inte en enda stad i välden där linbanor utgör ett viktigt inslag i kollektivtrafiken utom möjligtvis La Paz i Bolivia. Linbana används i huvudsak för turistlinjer och i några fall för sträckor där inga andra rimliga alternativ finns och då som komplement till den vanliga kollektivtrafiken. Spårväg används i 100-tals städer på jordklotet.

Dessutom innebär linbanor säkerhetsrisker för de åkande. I varje linbanekorg ryms endast ett fåtal personer. Ingen kvinna vill åka med en linbanekorg där alla andra personer är unga män. Det skulle inte kännas säkert. Linbanor som ett inslag i kollektivtrafiken är inget annat än fantasier och slöseri med tid. Lika dödfött som spårtaxi.

Nu har det istället för linbana kommit planer på flera nya spårvägssträckningar. Spårväg från Lilla Bommen till Stenpiren, längs hela Nya Allén bort till Stampen, från Mölndals centrum till Åbro och Åby samt en ny linje från Linneplatsen genom tunnel till Bangatan/Stigbergtorget och sedan vidare till Hisingen och Lindholmen (sannolikt under älven i en tunnel också) med fortsättning till Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsbo. Det är alldeles utmärkta förslag vars kostnader staten dessutom kan tänka sig betala en del av. Inte tillräckligt förstås, men en bit på väg.

gbg

De nya spårvägsträckningarna ingår i vad som kallas Sverigeförhandlingarna, mer spceifikt det som kallas storstadsåtgärderna som förutom kollektivtrafiksatsningar också ska generera 100 000 nya bostäder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements