Experimentbygge på Chalmers

Just nu byggs det ett experimentboende på Chalmers i Johanneberg, HSB Living Lab. Färdiga moduler har körts till platsen för att sättas upp. Bygget ska vara färdigt om två veckor och det blir totalt 29 lägenheter för framförallt studenter i tillfälliga och flyttbara moduler som placeras alldeles intill kopparbunkern i den södra änden av Chalmers.

Det handlar om fem vanliga lägenheter med 1­–3 rum och kök som ska användas för gästforskare, och 24 minilägenheter för studenter där hyresgästerna har en egen vrå men där stora delar av boytan blir gemensam för hela våningsplanet. Takhöjden i lögenheterna blir hela 3,6 meter. De boende ska delta i undersökningar, testa nya material, lösningar och utvärdera idéer om framtida boende. Huset ska bli fem våningar högt.

– Vi är alla på tå och taggade för resan mot framtidens boende. Minutiösa förberedelser är gjorda och mycket av forskningen är redan igång. Som arena är HSB Living Lab ett stort steg för hållbar bostadsutveckling. Med all den samlade kompetens vi nu har i starka samverkanspartner finns de bästa förutsättningar för att skapa nya material och tjänster som gagnar många generationer framöver, säger Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab.

Att bygga huset i moduler är en del i forskningen som ska utvärderas för framtidens bostadslösningar. Att dessutom använda tillfällig mark gör det möjligt att snabbt och enkelt få fram nya bostäder.

– Montaget är tidspressat och krävande och måste följa en exakt tidsplan. Vi har två veckor på oss med reservation för väder och vind. Därefter tar HSB och Chalmers vid och ansvarar för det invändiga färdigställandet inför inflyttningen i juni. Byggytan på Deltaparken är dessutom mycket begränsad, så det är en utmaning, säger Mic Möller, projektchef Swedish Modules.

Söndag den 7 februari lastas modulerna på specialbyggda lastbilar i Emtunga. Väl på plats i Göteborg väntar en kran med 200 ton lyftkraft och extra lång hävarm som ska lyfta upp modulerna från Engdahlsgatan till Deltaparken.

– HSB Living Lab byggs smidigt som ett lego vilket gör att vi stör omgivningen minimalt. Allt är förberett innan, väggar, kök, toaletter och fönster. Till och med de 2 000 sensorerna som forskarna ska ha att mäta de boendes beteende och vanor är redan installerat. Ja, det är bara fasaden som ska på i efterhand, säger Rickard Malm, produktionsansvarig HSB Living Lab.

Trafiken omdirigeras

Byggarna påstår också att det är första gången i Göteborg som ett byggprojekt av den här storleken ska uppföras med hjälp av prefabricerade moduler. Det är inte sant för de bortser då från villabyggen där sådant byggande länge varit vanligt. Det finns områden med sådana villor. De måste också bortse från miljonprogrammet som ju till stor del byggde med prefabricerade moduler även om de inte var så stora som de som nu används vid Chalmers. Dessutom byggdes det några år gamla studentboendet i Elisedal som inte ligger långt från Chalmers av färdiga moduler. Varför de hittar på om detta är svårt att förstå.

Under några veckor kommer trafiken att påverkas och sedan en tid tillbaka förs därför en nära dialog med Trafikkontoret i Göteborgs stad, Västtrafik samt boende i området. Jag undrar dessutom hur dialogen förs med boende i området. För den verkar nämligen helt obefintlig. Kanske ytterligare ett falskt påstående från byggare me en slags hybris och överdriven tor på sin egen viktighet och framsynthet.

– Det är inte bara att rulla in breda långtradare bland bostadshus och smala gator. Det är många moment som ska klaffa och det gäller att planera noga. Exempelvis får Electricitybussen ta en genväg över gräsmattan nere vid slänten, annars får vi inte plats att lyfta upp modulerna, säger Rickard Malm.

Bygget är ett av flera byggen av tillfälliga bostäder i södra Göteborg. Just detta bygge är främst till för studenter, ett par andra är framförallt till för asylsökande.

Transportfakta

Själva transporten genomförs med låglastade trailers, 13,35 m långa, specialbyggda för ändamålet. Modulerna fraktas i kolonn, 2-3 trailers med en modul vardera åt gången. Fordonet väger runt 28 ton. Färdväg är E20 mot Göteborg och väl framme kommer först bottenvåningen att lyftas på plats. Varje modul väger i genomsnitt 20 ton.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements