De 53 utsatta områdena enligt polisen

Enligt polisen finns det 53 områden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, har en låg socioekonomisk status och där polisen bör sätta in särskilda insatser.

15 av dessa 53 områden klassas som särskilt utsatta. Sex områden bedöms som riskområden och 32 områden som utsatta. Begreppet riskområde är en nivå mellan särskilt utsatt och utsatt område. Polisens indelning i områden är dock konstig.Totalt handlar det egentligen om 69 områden och inte 55. Polisen har i flera städer slagit ihop områden som i flera fall inte ens sitter ihop och på så sätt minskat antalet områden. Den enda större stad där så inte gjorts är Göteborg. När det gäller särskilt utsatta områden är de egentligen 19 stycken varav 6 i Göteborg och 3 i Södertälje. Precis som när det gäller ekonomisk segregation och arbetslöshet är Göteborg och Södertälje klart överrepresenterade.

Södertälje och Göteborg är också de två städer som har de stabilaste och starkaste kriminella nätverken. I Södertälje handlar det om Södertäljenätverket som bygger på släktskapsrelationer inom den syrianska befolkningsgruppen. I Göteborg handlar det om familjen Alikhan och Naserligan, två kriminella nätverk som bygger på släktskapsrelationer eller vad vi kan kalla klantillhörighet. Enligt vissa uppgifter ska Naserligan dessutom ha skaffat sig kopplingar till jihadistiska religiösa miljöer. Släkten Alikhan (även andra efternamn figurerar i släktkretsen såsom exempelvis Simmo och Fakhro) uppges ha gjort försök att ta sig in i politiken i Göteborg på samma sätt som Södertäljenätverket lyckats göra det i Södertälje och Botkyrka. Observera samtidigt att bara för att någon bär ett av de efternamn jag nämnt så innebär det inte att den personen med självklarhet är brottsling eller ens har koppling till brottslighet.

Rapporten är enligt polisen ett underlag i det långsiktiga arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten i de geografiska områden där det bäst behövs. Åtgärder kan med rapporten som bakgrundsunderlag tas fram i dialog med kommuner och andra aktörer. Rapporten är tänkt att användas som ett kunskapsunderlag för regionala eller lokala beslut om insatser.

Linda Staaf är chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, Noa.

– För att komma tillrätta med problematiken krävs att polisen finns i områdena och arbetar långsiktigt med förtroendeskapande åtgärder. Samtidigt kommer vi att agera kraftfullt mot den kriminalitet som finns. De som begår brott ska inte komma undan, säger hon.

Hela rapporten Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade effekter finns tillgänglig på polisens hemsida. Den uppges vara en fördjupning av en rapport från 2014 där polisen angav 55 områden där kriminella nätverk har stor påverkan på lokalsamhället. Den rapporten innehöll en del ytterst märkliga saker som att Laholm skulle vara ett sådant område. vilket naturligtvis inte var sant. Den nya rapporten gör en uppdelning i olika typer av områden med olika grader av utsatthet och Laholm finns inte längre med. Allt tyder på att den rapport som nu presenterats är trovärdigare.

I december förra året (2015) kom polisen också med en prioriteringslista på vilka områden de skulle satsa hårdare i.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “De 53 utsatta områdena enligt polisen”

    1. Det pågår just nu ett forskningsprojekt om det. Det är två städer som har det. Göteborg och Södertälje.

      Men några saker om Göteborg: Mycket segregerat, Fattigdom, Industristad, Nordens största hamn (införsel av gods inklusive cigaretter, alkohol och narkotika), centralt i Norden (mitt mellan de tre största städerna) osv.

Kommentarer inaktiverade.