Åtal väckt mot sex personer i ”bageri-ärendet”

Den 12 februari lämnades stämningsansökan in vid Göteborgs tingsrätt mot sex personer i det uppmärksammade ärendet som i Göteborgstrakten och Västergötland refererats till som ”bageri-ärendet”.

Åtalspunkterna rör grovt bokföringsbrott, grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott och försvårande av skattekontroll. Åklagaren yrkar även på näringsförbud för två personer.

– Detta rör en avancerad form av bedrägerier som är svårupptäckt. Brotten anses grova eftersom det har handlat om att på ett planerat sätt tillskansa sig stora summor pengar, säger Carin Kilhamn, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Misstankarna har handlat om att bokföringsskyldighet inte har följts, men också att fem finansieringsbolag lurats att betala ut pengar för leasingavtal trots att varken försäljning eller uthyrning skett. Totalt rör det sig om 14 fullbordade grova bedrägerier på belopp mellan 140 000- 450 000 kr, sammanlagt cirka 3 miljoner kronor. Brotten ska ha begåtts under 2014 och 2015.

– Både osanna och falska handlingar har använts. Vidare har vilseledandet i flera fall skett inte bara mot finansbolagen utan även mot personer som agerat mellan uppgiven köparen/leasingtagare och finansbolagen. Det har för finansbolagen varit svårt, om inte omöjligt, att upptäcka att underlagen för utbetalningarna inte varit korrekta. Brottsligheten upptäcks när finansbolagen inte får betalt och närmare undersökning visar att objekten inte finns hos köparen/leasingtagaren.

I utredningen misstänks personer ha blivit insatta som ledamöter i olika bolag utan att de godkänt eller känt till att de registrerats hos Bolagsverket. Detta har möjliggjort för andra personer att ta hand om driften och förfoga över till exempel intäkter.

Fakta: Brottsrubriceringar

Bokföringsbrott är ett brott som innebär att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen eller lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen.

Bedrägeri betecknas som ett förfarande då någon avsiktligt vilseleder annan att företa eller underlåta något till skada för den som bedras och till vinning för bedragaren eller någon annan.

Penningtvätt är att vidta olika åtgärder för att dölja att pengar kommer från brottslig gärning.

Svensson/Ekobrottsmyndigheten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements