Materiella villkor formar kulturen i Mellanöstern

Materiella villkor formar genusrelationerna (förhållandet mellan könen) i Mellanöstern skriver Arash Gelichkan i tidningen Internationalen.  Det har han helt rätt i. Samtidigt påstår han att det inte har nåt med kultur att göra. Det är däremot trams. Genusrelationer är en del av kulturen. Med andra ord så innebär det att Gelichkan har grundläggande fel i sitt resonemang om istället blir ett inlägg som förklarar att det finns skillnader i kultur och att de har betydelse.

Genusrelationer spelar roll för hur män behandlar kvinnor. Män syn på kvinnor spelar roll för hur kvinnor behandlas och för brott riktade mot kvinnor. Mäns syn på kvinnor och kvinnors syn på sig själv är en del av kulturen i ett land, en region, en stad. Det betyder att kulturen spelar roll för synen på kvinnor och brott riktade mot kvinnor.

Etniciteten spelar förstås ingen som helst roll. Det är ju något som en person föds med. Men kulturen, inklusive synen på kvinnor och könsroller, spelar roll Det är något som formas av livet, genom uppfostran och genom hur världen runtomkring är och fungerar. De materiella villkoren styr kulturen helt enkelt. De materiella villkoren har skapat relationer mellan könen i Mellanöstern som inte är bra. Det har skapat en kultur som inte är bra. Det är inte svårare än så.

Gelichkan har rätt. Materiella villkor ligger som en bakgrund till all kultur. Men det blir lite misslyckat när han försöker hävda att relationen mellan könen inte är en del av den kultur som finns i ett land, en region eller i världen. Kultur påverkar hur vi beter oss. Synen på kvinnor, män och könsroller styr hur vi beter oss. De är en del av kulturen vi bär med oss. En kultur som är olika i olika länder och regioner.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements