Största invandringsgrupperna 2015

Under år 2015 invandrade 134 240 personer, fördelat på 60 641 kvinnor och 73 599 män. Det är en ökning med 7 274 personer jämfört med året innan. Männen är fler än kvinnorna i majoriteten av åldersklasserna. I detta ingår inte den stora ökningen av antalet asylsökande under förra året. En person registreras som invandrad först när den fått uppehållstillstånd.

Personer födda i Syrien utgjorde för andra året i rad den enskilt största invandringsgruppen, 30 590 personer eller knappt var fjärde invandrare var Syrienfödd. Av dessa var 37 procent barn mellan 0 och 17 år. Under perioden 2006–2011 var antalet Syrienfödda invandrare som högst 1 800 personer under ett enskilt år. År 2012, när krisen i Syrien började bli påtaglig, invandrade 5 349 Syrienfödda till Sverige och sedan dess har invandringen av Syrienfödda ökat varje år. Innan Syrienfödda blev den största invandrargruppen var den största invandrargruppen återvändande svenskar.

Återinvandrade Sverigefödda är för närvarande den nästa största invandrargruppen. antalet återvändandes Sverigefödda har legat stabilt kring 15 000 personer per år sedan 2010. År 2015 uppgick antalet till 14 580 personer, motsvarande 11 procent av den totala invandringen. Även Eritrea, Polen och Irak var vanliga födelseländer bland de som invandrade till Sverige år 2015.

Invandringar och utvandringar åren 1875–2015

Invandringar och utvandringar åren 1875–2015

Samtidigt som invandringen var den största någonsin var också utvandringen den högsta någonsin. 55 830 personer, varav 25 357 kvinnor och 30 473 män, registrerades som utvandrade. Av de utvandrade var 18 452 Sverigefödda.

Invandringsöverskottet, dvs skillnaden mellan antalet invandrade och utvandrade uppgick till 78 410 personer, 35 284 kvinnor och 43 126 män.

Källa: SCB

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements