Mer tjuvjakt i nationalparker

I alla fall i Norrbottens län och Lapplandsfjällen för det är där som SLU undersökt hur många rovdjur som dödas i olika områden. Risken för att ett rovdjur dödas i tjuvjakt är dubbelt så stor i nationalparkerna Sarek, Stora Sjöfallet och Padjelanta i Norrbotten än utanför dem. Av allt att döma jagas de med hjälp av snöskoter och främst under vårvintern. De som använder snöskoter i de isolerade områden som utgör nationalparkerna är renskötare och naturbevakare. För andra är det förbjudet men det kan nog förekomma ändå.

Men det är nog inte några andra som besöker nationalparkerna eller jagar i nationalparkerna under den tiden. Det troligaste är väl att renskötare försöker rensa områdena på rovdjur innan eller när renarna kommer dit inför sommarbetet. Att det är vanligare med tjuvjakt i nationalparker än i andra områden beror troligen på att det är lättare att undgå upptäckt i de väglösa och isolerade nationalparkerna.

Renskötarna förnekar naturligtvis att de skulle ägna sig åt tjuvjakt:

Men renskötaren och ordföranden i Sirges sameby, Jakob Nygård som vistas mycket i Sarek tycker studien känns utpekande och att den bygger för mycket på antaganden.

–Teknik är ju teknik. Och allra helst här uppe om man pratar om Sarek, Stora Sjöfallet och Padjelanta, så för att en sändare tystnar tycker inte jag att man kan anta att djuret blivit illegalt skjutet. Och jag vet ingen som är dömd för det eller så, säger Jakob Nygård.

Jag tycker sambanden verkar uppenbara. Det finns anledningar för renskötare att döda rovdjur. Nationalparkerna är isolerade områden. Renskötarna hör till de få som besöker dem vid den tiden och de kan åka snöskoter helt lagligt där i motsats till vad andra delar av den svenska befolkningen kan. Deras förklaring till att det bara handlar om tekniska fel är inte heller rimlig:

Totalt har det bedömts att 80 djur som varit försedda med sändare dött av tjuvjakt efter att forskarna studerat materialet.

Till exempel om du har flera märkta djur som går tillsammans och alla blir tysta på samma gång. Ett annat exempel är om ett djur har flera sändare och båda slutar fungera vid samma tidpunkt, säger Geir Rune Rauset vid Sveriges lantbruksuniversitet till radiokanalen.

Kanske vore det rimligt att för varje rovdjur som försvinner i trolig tjuvjakt i en samebys område resulterar i avdrag från de ersättningar samerna får för rovdjursrivna djur.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements