Byggplaner för 1 000 miljarder i Göteborgsregionen

Byggen för 1 000 miljarder kronor förbereds i Göteborgsregionen de närmaste 20 åren om allt som planeras räknas ihop enligt en ny rapport. Det är mycket mer än tidigare antaganden och innebär stora planeringsutmaningar. Beräkningarna kommer från en inventering av planerade byggprojekt som Sweco gjort för Business Region Göteborgs räkning.

I Göteborgs arbetsmarknadsregion finns planer på bostadsbyggande, kontor, handel, infrastruktur och logistik för mellan 800 och 1 000 miljarder kronor fram till 2035.  Enligt rapporten kan det faktiskt handla om ännu större belopp vilket är långt mer än vad olika tidigare bedömningar landat på. Samtidigt tar rapporten med projekt som sannolikt aldrig blir av eller som blir av i kraftigt bantad version såsom en linbana eller Campus Näckrosen. Även byggande på Heden är ett mycket osäkert projekt som inte alls säkert blir av. Det senare projektet har små eller inga möjligheter att bli. Men det verkar inte som en utbyggnad av spårvägen finns med i deras rapport. Den kommer däremot sannolikt att bli av.

Rapporten tar upp de stora kontorsbyggen i Almedal som är på gång, men inte de 4 000 – 5 000 lägenheter som byggs och ska byggas i södra Göteborg (i Krokslätt, Burås, Mossen, Almedal, Elisedal och Johanneberg). Sammantaget ett av de största byggområdena i Göteborg med omkring 400 000 kvadratmeters bostadsyta räknat på samma sätt som rapporten gjort med Älvstaden. Det är dock inte ett enda projekt utan flera. På parkeringen vid Gibraltargatan i Johanneberg (Gibraltarvallen kallad då Mossens IP låg där för länge sen) tar de upp att det ska byggas verksamhets- och kontorslokaler. Där ska också byggas bostäder.

De stora byggplaner som redovisas i centrala Göteborg vad det gäller bostäder handlar om Gullbergsvass och Hultmans holme, norra Masthugget, Skeppsbron, Frihamnen, Backaplan och bygget av skyskrapan på Hisingen i det som kallas Karlastaden av byggaren Serneke. Det här är byggen som redan byggs eller troligen kommer att bli av men flera av dem kommer att bli försenade i jämförelse med rapportens prognoser och förutsägelser. Dessutom nämns Jubileumssatsningen som omfattar en mängd mindre byggen runtomkring i Göteborg.

Jubileumssatsningen

Jubileumssatsningen

– Den höga investeringstakten skapar många möjligheter för regionens befolkning, näringslivet och tillväxten. Men vi såg ett stort behov av att skaffa en överblick och ett underlag för planering när så mycket ska genomföras parallellt, säger Henrik Einarsson, etableringschef i Business Region Göteborg i ett pressmeddelande.

– I kartläggningen framkommer betydande risker för flaskhalsar och kompetensbrist inom både planering och bygg och anläggning.

Sweco har samlat in underlag och data från ett stort antal aktörer inom bygg- och fastighetsbranscherna. Även en befolkningsprognos har tagits fram. Den ökade inflyttningen kan göra att regionens befolkning enligt rapporten kan öka  med närmare en kvarts miljon människor – till 1,3 miljoner år 2035.

Det skapar underlag för tillväxt med nya företagsetableringar och nya stadsdelar som växer fram både i regionens stadskärnor och i förortskommuner. Tillgängligheten förbättras med utbyggd infrastruktur för transporter och behovet av bostäder fortsätter öka. Men det uppstår även stor efterfrågan på kontorslokaler och lokaler för andra verksamheter samt för handel i olika former.

Rapporten visar också att den allra största delen av byggprojekten är planerade till första delen av den kartlagda perioden, med start redan i år och nästa år. Mycket planeras vara klart redan till jubileumsåret 2021 men många projekt fortsätter dock även därefter. Det kommer förstås att bli förseningar. Det mesta som planeras kommer att överklagas till förbannelse. En del kommer dessutom aldrig att byggas. På grund av ändrade planer och på grund av överklaganden.

Kartläggningen är en bedömning av de faktorer som är kända nu och hur det har sett ut över tid i Göteborgsregionen. Men det är många saker som kommer att påverka det verkliga utfallet. Befolkningsutveckling, näringslivets strukturomvandling och konjunkturutveckling är exempel på omvärldsfaktorer som får betydelse.

I rapporten finns ett särskilt kapitel om bostadsbyggandet i Göteborgsregionen. Fram till 2035 väntas Göteborgs stad få runt 150 000 nya invånare. Ökningstakten väntas enligt rapporten från Sweco avta något från 2018, för att återigen skjuta fart tio år senare. Detta ska nog tas med  en nypa salt. Den här typen av prognoser förutsätter alltid att utvecklingen fortsätter som nu. Men på 20 år kan mycket hända, finanskrascher, oljebrist, fosfatbrist, krig, naturkatastrofer, epidemier med mera.

Bedömningen i Swecos rapport på grund av den tänkta befolkningsökningen är att det krävs cirka 6 000 nya bostäder varje år i Göteborgsregionen under de kommande tjugo åren.

Förutom de projekt som vi vet kommer att bli av har rapporten tyvärr lite av önskedröm, över sig. Det skulle bli som den förutsäger om alla tekniknördarnas drömmar slog igenom. Så kommer förstås inte att ske. På 20 år förändras förutsättningarna och kanske kommer Göteborg i decennier att stå med ett gapande hål där nuvarande bebyggelse i Gullbergsvass rivits. Det är också en tänkbar utveckling om inte allt går som drömmarna i Sweco, Business Region Göteborg och på många andra håll tror.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements