Förbättrad kollektivtrafik i Göteborg – fler tvärförbindelser

I dagens GP presenteras framtida kollektivtrafiksatsningar från en plan som Västra Götalandsregionen lagt fram i projektet NextStop 2035. Förutom den linbana som GP väldigt gärna vill ha, men som sannolikt aldrig kommer att byggas, presenteras i GP busslinjer enligt ett koncept som länge använts i den stora brasilianska staden Sao Paulo. Bussar som har en egen väg utan någon som helst annan trafik. Projektet där planer på sådana busslinjer tittas på heter ”Tänk spårvagn, kör buss”. Men. Nu är det dock inte riktigt så som regionens planer och förslag faktiskt ser ut.

Planer på att såna busslinjer med egen väg skulle kunna byggas från Brunnsbo till Backa och från Backaplan till Eriksberg presenteras GP. Men ärligt sagt vore det rimligare och bättre med spårvägsutbyggnad ihop med en spårvägstunnel i höjd med Stigbergstorget (cilekt understryker att någon linbana inte kommer att byggas, det finns ingen anledning att bygga två prallela trafikleder, det blir onödigt dyrt). Planer som svenska staten faktiskt är beredda på att vara med och betala i motsats till linbanor och andra fanstasifoster som GP gärna pushar för. Detta är också vad förslagen som regionen framför syftar till. I deras förslag, men inte i GP står det att det till en början ska vara stombussar, men det ska redan från start vara förberett för spårvagnar. Det är ett rimligt förhållningssätt. Dessutom föreslås spårväg i en tunnel under älven med spårväg från Lindholmen till Frihamnen vilket inte riktigt framgår i GP. I själva verket finns de flesta av de spårvägsutbyggnader staten vill vara med och betala med i regionens förslag men inte i GPS. presentation.

Dessutom presenteras ett förslag på en sådan busslinje med egen väg från Mölndal över Frölunda till Eriksberg och sen längs norr Älvstranden (”Tänk tunnelbana, kör buss”). Det verkar vara en onödigt dyr investering för den sträckan då bussar som ska köra den vägen knappast behöver en egen väg utan kan köra på Söderleden och Västerleden utan större problem. I motsats till GP:s presentation av förslaget är det också vad Västra Götalandsregionen föreslår.

Exempel på snabbuss med egen körbana

Exempel på snabbuss med egen körbana

Men kanske vore det smartare med pendeltåg från Mölndal till Skandiahamnen och Volvo via Hamnbanan som går igenom hela området på Norra Älvstranden. Sådan pendeltåg behöver inte ens gå via Centralen utan kan stanna på Lisebergststationen och på en ny station i Brunnsbo som också föreslås i de projekt som presenteras i GP.

I väntan på alla grandiosa planer kan dock kollektivtrafiken med enkla medel göras betydligt effektivare på sin håll. Det första är att bättre använda sig av Lisebergsstationen så att byten till bussar och spårvagnar möjliggörs. Det kan göras genom att slå ihop de två spårvagnshållplatserna St. Sigfridsplan och Liseberg till en enda som förläggs under motorvägsbron. Utanför stationen dras flera busslinjer förbi vilket möjliggöra byten till buss. En busslinje genom Gårda kan återskapas och med bytesmöjligheter till tåg och spårvagn kan denna få underlag nog. I regionens förslag finns också en sådan busslinje med. Detta är förhållandevis billigt och kan göras långt innan Västlänken kan stå färdig. Även efter att Västlänken byggts kan det finnas pendeltåg/regiontåg som går genom Gårdatunneln istället för vis västlänken. Det skulle ge ett bättre mer flexibelt pendeltågsnät.

En spårvagnstunnel som föreslås mellan Kortedala och Alelyckan är ett bra förslag men ännu bättre vore en spårvagnshållplats i Alelyckan på nuvarande linjer och en förlängning av spårvägen från januarigatan i Kortedala till Angered Centrum. En pendeltågstation i Agnesberg med möjlighet till byten till spårvagnar och bussar till Angered vore också rimligt och dessutom enkelt att genomföra.

I regionens förslag finns också stombussar Partille-Bergsjön-Angered C föreslagna. Det är ett vettigt förslag men borde inte spårvägen också förlängas från Bergsjön till Partille?

Samma enkla förbättring som kan göras vid Lisebergstationen kan också göras på andra håll i Göteborg. Det är förändringar som att slå ihop spårvagnshållplatserna Chapmans Torg och Jaegerdorffsplatsen till en enda vid korsningen med Kustgatan där det går busslinjer samt att låt busslinjen över Gråberget gå ner på andra sidan till Mariaplan och därifrån upp till Kungssten istället för att vända på toppen av Gråberget. Enkla, billiga lösningar med bra effekter. En av spårvägslinjerna kan dessutom dras rätt fram vid spårvägshallarna och direkt upp till Kungssten.

Det finns fler sådana småsaker som kan förbättras. Busshållplatsen Järnvågen på Järntorgssidan är en. Där fastnar bussarna in mot centrum i trafiken på eftermiddagen. För de bussar som är på väg ut från centrum finns inte motsvarande problem. Förmodligen skulle det vara bättre om bussarna istället för Oscarsleden tog lokalkörbanan förbi Stena från Djurgårdsmotet i Majorna till Järnvågen. Då skulle dessutom hållplatsen i båda riktningar hamna på samma ställe vilket skulle underlätta byten.

Förslaget från Regionen är betydligt bättre än vad som framgår av GP:s usla presentation som mest fokuserar på sådant som är fräckt och coolt och inte på sådant som är effektivt och vettigt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements