Omfattande svensk vapenexport

Den 2 mars presenterade myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) statistik över exporten av krigsmateriel under 2015. Vapenexporten är fortfarande omfattande. Trots riksdagsbeslut redan 2011 fördröjs nytt regelverk för vapenexport till ickedemokratier.

2015 exporterade Sverige krigsmateriel för 7,6 miljarder kr enligt statistik som presenterats av myndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Vapenexporten minskade med fyra procent jämfört med året innan men enligt ISP väntas den öka igen i och med kommande stora affärer.

– Leveranser av större system påverkar statistiken i en betydande omfattning. Under år 2015 var leveranserna av antalet större system få varför värdet på exporten minskade något jämfört med året innan. Men med tanke på nya order, bl.a. JAS 39 Gripen till Brasilien, kan man förutse att exportvärdet kommer att öka i framtiden, säger Christer Ahlström, generaldirektör på ISP i ett pressmeddelande från ISP.

Sedan början av 2000-talet har vapenexporten mer än fördubblats, enligt Svenska Freds beräkningar.

– Regeringens stöd till vapenindustrin genom olika främjanderesor till bland annat Indien och Saudiarabien under 2015 kan bara tolkas som att siktet är inställt på fler affärer. Så länge exportkontrollen inte skärps kommer vi sannolikt att få se en ökad vapenexport i framtiden, säger Anna Ek ordförande för Svenska Freds enligt ett pressmeddelande.

Svensk krigsmaterialexport 1995-2015

 

81 procent av den svenska exporten gick till EU och EES-länder samt till etablerade samarbetsländer som Kanada, Sydkorea och USA. De största mottagarländerna var Norge, USA, Finland, Indien och Tyskland.

Export av krigsmaterial 2015, land, miljoner kronor, exempel på material/varor

  1. Norge, 2 128, Stridsfordon
  2. USA, 667, Ammunition och marina delsystem
  3. Finland, 541, Pansarvärnssystem
  4. Indien, 380, Följdleveranser till tidigare exporterad armémateriel
  5. Tyskland, 341, Komponenter till vapensystem, elektroniska system samt pansarplåt
  6. Storbritannien, 315, Ammunition samt komponenter till missiler
  7. Frankrike, 312, Komponenter till helikoptrar samt sensorer
  8. Sydkorea, 303, Marina ledningssystem
  9. Kanada, 295, Programvara till ledningssystem
  10. Italien, 252, Radarsystem samt sensorer

19 procent av det samlade exportvärdet gick till övriga världen, ungefär 25 länder, varav Indien och Thailand var de största exportdestinationerna. Mycket av det som exporteras handlar om elektronik och programvaror för elektroniska system och datasystem, men det är också stridsfordon, pansarvärnssystem och ammunition.

Trots att det finns ett  riksdagsbeslut från 2011 om att skärpa exportkontrollen för vapenexport till ickedemokratier fortsatte vapenexporten även under 2015 till länder med stora demokratiska brister. Exporttillstånd beviljades till länder som Saudiarabien, Thailand, Singapore, Turkiet, Qatar, Mexico och Brunei under år 2015. Ett aktuellt fall är också den affär med radar- och krigsledningssystemet Erieye till Förenade Arabemiraten som ISP överväger att godkänna. Erieye har tidigare exporterats till Saudiarabien och beskrivs i militär fackpress som en hörnsten i Saudiarabiens krigföring i regionen.

Under år 2015 exporterades krigsmaterial till en rad länder i Mellanöstern och Nordafrika såsom Algeriet (80 MSEK), Kuwait (76), Förenade Arabemiraten (73), Tunisien (71), Qatar (26), Saudiarabien (14), Jordanien (0,8) samt Bahrain (0,2). Huvuddelen av denna export utgörs av följdleveranser av övrig krigsmateriel (ÖK

– Fem år efter riksdagsbeslutet om att skärpa regelverket till ickedemokratier fortsätter exporten till länder med omfattande demokratiska brister. Regeringen får inte ytterligare fördröja denna process. En proposition om nytt regelverk som stoppar denna export måste presenteras snarast, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds i deras pressmeddelande.

Förra veckan tog Europaparlamentet ställning för ett vapenembargo mot Saudiarabien vilket belyser det problematiska i den svenska vapenexporten till landet och några av dess allierade. I mars 2015 gav ISP tillstånd för export av krigsmateriel för strid till Saudiarabien.

– Europaparlamentets beslut om vapenembargo mot Saudiarabien måste omedelbart implementeras i Sverige. Saudiarabien har konstaterats begå brott mot den internationella humanitära rätten i kriget i Jemen. Pågående kontrakt måste därför stoppas och nya affärer vara uteslutna, säger Anna Ek, ordförande för Svenska Freds.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements