Flyktingmottagande bidrog till svensk BNP-ökning

Enligt en rapport från SCB så innebar det ökade flyktingmottagandet under 2015 en ökning av BNP med 0,4% under det sista kvartalet 2015. Huvuddelen av detta genom offentlig konsumtion. Den totala tillväxten var 1,3% vilket var den kraftigaste uppgången på 3 år.

De viktigaste orsakerna till ökat BNP var dock ökad hushållskonsumtion och ökade bostadsinvesteringar. Även industrin bidrog till den ekonomiska tillväxten. Tjänsteexportens höga tillväxt höll i sig, men det var varuexporten, som med den snabbaste tillväxten på över fyra år, bidrog mest till BNP-uppgången.

Fjärde kvartalet noterade hushållens konsumtion den snabbaste tillväxten under 2015. Den kraftigaste tillväxten stod bilinköpen för. Högre löner och lägre ränteutgifter drog upp hushållens disponibla inkomst.

Den starka utvecklingen för de fasta bruttoinvesteringarna, dvs investeringar i egendom, höll i sig fjärde kvartalet och hör till de som växer snabbast. Kvartalsutvecklingen lyftes i huvudsak genom investeringar i immateriella tillgångar inom industrin. Även bostadsinvesteringarna fortsatte att öka och växte ungefär lika mycket som tidigare kvartal 2015.

Produktionen i det svenska näringslivet fortsatte uppåt i samma takt som tidigare. Fjärde kvartalet växte varuproduktionen snabbare än tjänsteproduktionen, med en stark utveckling i både industrin och byggbranschen. Det var framförallt dessa branscher som bidrog mer till tillväxten helåret 2015 än åren innan.

Även arbetsmarknaden utvecklades starkt och antalet sysselsatta har ökat oavbrutet sedan fjärde kvartalet 2009. Sysselsättningen steg inom samtliga sektorer där tjänsteproducenterna redovisade den starkaste uppgången. Samtidigt ligger antalet lediga jobb på de högsta nivåerna under hela 2000-talet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements