Hårda straff för cannabisodling

Tingsrätten i Göteborg dömde idag elva personer som i olika grad medverkat till framställning av cannabis eller sålt marijuana, till fängelse. Längst straff, åtta år och fyra månader, fick en nu 42-årig man bosatt i Helsingborg som enligt tingsrättens bedömning varit organisatör av verksamheten avseende sex av totalt åtta odlingar.

Under sommaren och hösten 2014 bedrev polisen i Göteborg ett omfattande spaningsarbete mot personer som handlade med marijuana i och omkring Göteborg. Detta resulterade i att ett ensligt beläget hus i Lysekils kommun kunde lokaliseras.

En av huvudmännen, en 42-årig göteborgare, ska efter samråd med helsingborgsbon, ha hyrt huset för att odla cannabis. Spaningsarbetet, som bl.a. omfattade hemlig telefonavlyssning och kameraövervakning, ledde fram till att ytterligare ett antal odlingshus lokaliserades. Det framkom också att organisationen bestod av ett stort antal personer med olika arbetsuppgifter.

De båda huvudmännen hade enligt åklagaren i stor utsträckning anlitat ”papperslösa”, i detta falla invandrare från Vietnam som uppehöll sig i Sverige utan tillstånd, för att driva odlingarna. Enligt åklagaren hade verksamheten huvudsakligen styrts av göteborgaren och helsingborgsbon. Även en 29-åring bosatt i Helsingborg påstods ha haft en ledande roll.

Verksamheten, som av tingsrätten bedömts vara en välorganiserad, storskalig narkotikaproduktion, har i huvudsak bedrivits i Skåne men försäljning i Göteborgsområdet har förekommit. Det kriminella nätverk som finns i Majorna ska enligt uppgift ha köpt från det aktuella odlingsnätverket som i huvudsak bestått av personer med ursprung i Vietnam.

Den 2 december 2014 gjorde polisen samordnade tillslag mot sex cannabisodlingar i Sverige. Utöver den i Lysekil var fem belägna i Skåne och en övergiven odling utanför Båstad kunde, genom uppgifter från en av de gripna, lokaliseras senare. Med hjälp av dansk polis hittades också ett odlingshus i Danmark där tre av de nu dömda greps.

Totalt åtta odlingar påträffades och en mängd cannabis och odlingsutrustning beslagtogs. Initialt greps närmare tjugo personer, misstänkta för att i olika omfattning ha varit delaktiga i odlingarna. I organisationen har vissa haft som uppgift att vara hantverkare, de har gjort omfattande installationer av el och ventilationsutrustning för att få odlingarna att fungera. Varje hus var bemannat dygnet runt av minst en odlare, företrädesvis utländska medborgare som vistades illegalt i landet. Därtill har det funnits personer som kört utrustning och mat till odlarna.

Tillslaget mot odlingarna och gripandet av personerna i det aktuella vietnamesiska nätverket var sannolikt en bidragande orsak till det kraftigt uppflammade våldet i den under världen i Göteborg under 2015.

I november förra året väcktes åtal mot sammanlagt 13 personer, varav 11 ska ha varit mer eller mindre involverade i odlingarna och därtill två personer för att de köpt eller innehaft marijuana som levererats av en av de ledande personerna, en 42-årig helsingborgsbo. Huvudförhandlingen inleddes den 25 november och avslutades den 4 februari i år. Tingsrätten har i tidigare domar dömt ett antal andra personer som odlat cannabis i de olika odlingshusen.

Tingsrätten gick i sin dom i allt väsentligt på åklagarens linje och dömde de elva personerna som i varierande grad varit delaktiga i cannabisodlingarna för grovt narkotikabrott eller medhjälp till grovt narkotikabrott.

Fängelsestraffens längd varierar mellan som längst åtta år och fyra månader till som lägst två år och sex månader. En person som endast hjälpt till att flytta en odling under några timmars tid dömdes till fängelse i tio månader. Två personer som köpt respektive innehaft narkotika i Kungsbacka men inte haft något med odlingarna att göra dömdes för narkotikabrott till fängelse i ett år och tio månader respektive sex månader.

En 29-årig helsingborgsbon dömdes också för grovt vapenbrott och för narkotikabrott bestående i att han haft marijuana i adresserade kuvert, färdiga att skicka till köpare som beställt marijuana via en internetsajt. Hos honom påträffades också kontanter, drygt 250 000 kr, som förverkades eftersom pengarna bedömdes vara från hans brottslighet. Även den 42-årige Helsingborgsbon blev av med pengar, i hans fall dock endast omkring 16 000 kr som han hade på sig vid gripandet.

Åklagarens yrkande om utvisning av fem utländska medborgare ogillades dock eftersom tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att de dömda skulle kunna dömas för samma brottslighet en gång till i Vietnam och att de då riskerade dödsstraff.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements