Ekologisk odling ger mindre skördar

Enligt en rapport som publicerats i Nature Plants är ekologisk odling är miljövänligare och produkterna innehåller mer näring än i en icke-ekologisk odling. Nackdelen är att ekologiskt jordbruk ger mindre skördar, vilket innebär att det krävs mer mark för att odla samma mängd mat som konventionellt jordbruk.

I en ekologisk odling är jorden bättre och den biologiska mångfalden större. Riskerna för föroreningar i grund och ytvatten är lägre och ekologisk odling är sannolikt energieffektivare. Ekologiska odlingar ger dock 8-25 procent mindre skördar men det varierar beroende på växtart och klimat. Vete, grönsaker och frukt får de största minskningarna av skördarna medan ris, sojabönor och majs klarar sig bäst när det gäller skördens storlek vid ekologisk jordbruk jämfört med konventionellt.

Skördarna från ekologiskt jordbruk kan enligt rapporten dock öka om det kombineras med så kallat agro-ekologiskt jordbruk som innebär att odlingen huvudsakligen är ekologisk men konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel kan användas i viss utsträckning.

Ekologisk mat är näringsrikare och innehåller exempelvis mer anti-oxidanter, vitamin C och Omega-3 och dessutom innebär ekologiskt mycket lägre halter av bekämpningsmedel. Bönder i fattigare länder slipper utsättas för farliga bekämpningsmedel och kemikalier. Matförsörjningen i många områden kan dessutom bli bättre med ekologisk odling då den kräver fler olika grödor och boskapsdjur.

Klimatmässigt är det inte säkert att ekologisk odling innebär förbättringar. En ekologisk odling på samma yta som en konventionell är bättre för klimatet men genom att ekologisk odling krävermer mark kan det äta upp de förbättringar vad det gäller växthusgasutsläpp som fås genom ekologiskt jordbruk.

I rapporten påpekas att världen idag producerar tillräckligt mycket mat för att försörja alla människor. Ekologiska odlingar skulle tillföra ytterligare några viktiga värden såsom ökad biologisk mångfald och ekosystem i bättre balans.

Rapportförfattarnas bedömning är att ekologiskt ändå är miljövänligare trots att det kräver mer mark. De menar dock samtidigt att enbart ekologiskt jordbruk inte kan försörja jordens befolkning med mat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements