Enklare regler kring småskalig solenergi

Finansdepartementet har lagt fram förslag som kommer att innebär förbättringar för de som vill satsa på småskalig energiproduktion med hjälp av solceller. Detta framgår av ett pressmeddelande från regeringen.

Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksamhet momsregistrera sig, oavsett hur liten verksamhet det handlar om. Det innebär en administrativ börda för små aktörer. För att minska administrationen för dessa små näringsidkare kommer regeringen att föreslå att företag med mycket liten omsättning (30 000 kr per år) ska momsbefrias. Förändringen innebär att man slipper momsregistrera sig, fakturera moms, och att redovisa och betala in moms på sin försäljning.

Aktörer som berörs är exempelvis mikroproducenter av förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller. Det kan också handla om små ideella föreningar eller andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet, hobbyverksamhet och liknande. Individer som vill starta en sidoverksamhet och är osäkra på hur stora inkomsterna blir kommer också att få det lättare att ta steget att starta företag. Ungefär 280 000 företag och föreningar berörs i dagsläget av förslaget, som bedöms minska skatteintäkterna med 280 miljoner kronor per år.

Förslaget kommenteras av företrädare från miljöpartiet på Supermiljöbloggen:

Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet säger i en kommentar till Supermiljöbloggen:

– Jag är glad att momskravet nu tas bort. Det har aldrig varit så enkelt och lönsamt att sätta upp solceller på sitt villatak. Slopad moms tillsammans med regeringens rekordsatsning på investeringsstöd och garanterad skattebefrielse även för den som säljer el ut till nätet ger möjligheter för solrevolutionen.

Även många andra har reagerat positivt på förslaget vilket också framgår av artikeln på Supermiljöbloggen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements